Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

lépcsőzetes bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
lépcsőzetes melléknév

gradual◼◼◼ adjective
[UK: ˈɡræ.dʒʊəl] [US: ˈɡræ.dʒuːəl]

cascading adjective
[UK: kæ.ˈskeɪd.ɪŋ] [US: kæ.ˈskeɪd.ɪŋ]

crow-stepped adjective
[UK: krəʊ stept] [US: ˈkroʊ ˈstept]

ladder-like adjective
[UK: ˈlæ.də(r) ˈlaɪk] [US: ˈlæ.dər ˈlaɪk]

staged adjective
[UK: steɪdʒd] [US: ˈsteɪdʒd]

staggered adjective
[UK: ˈstæ.ɡəd] [US: ˈstæ.ɡərd]

step-like adjective
[UK: step ˈlaɪk] [US: ˈstep ˈlaɪk]

terraced adjective
[UK: ˈte.rəst] [US: ˈte.rəst]

tiered adjective
[UK: tɪə(r)d] [US: ˈtiːrd]

lépcsőzetes faltömb

corbel block[UK: ˈkɔːb.l̩ ˈblɒk] [US: ˈkɔːr.bl̩ ˈblɑːk]

lépcsőzetes felállítás főnév

harrow [harrows] noun
[UK: ˈhæ.rəʊ] [US: ˈhæro.ʊ]

lépcsőzetes felállításban

in echelon[UK: ɪn ˈe.ʃə.lɒn] [US: ɪn ˈe.ʃə.ˌlɑːn]

lépcsőzetes kiszögellés főnév

echelon [echelons] noun
[UK: ˈe.ʃə.lɒn] [US: ˈe.ʃə.ˌlɑːn]

lépcsőzetes kiugrás főnév

racking noun
[UK: ˈrækɪŋ] [US: ˈrækɪŋ]

lépcsőzetes nézőtér főnév

amphitheater [amphitheaters] noun
[UK: ˈæm.fi.ˌθɪə.tə(r)] [US: ˈæm.fə.ˌθiə.tər]

lépcsőzetes padsor főnév

gradin noun
[UK: ɡrˈadɪn] [US: ɡrˈædɪn]

gradine noun
[UK: ɡrˈadiːn] [US: ɡrˈædiːn]

lépcsőzetes vájat bány

stope[UK: stˈəʊp] [US: stˈoʊp]

lépcsőzetesen határozószó

gradatim adverb
[UK: ɡreɪdˈeɪtɪm] [US: ɡreɪdˈeɪɾᵻm]

lépcsőzetesen melléknév
hsz

step-like adjective
[UK: step ˈlaɪk] [US: ˈstep ˈlaɪk]

lépcsőzetesen elhelyez

step[UK: step] [US: ˈstep]

lépcsőzetesen elhelyezett melléknév

multi-step adjective
[UK: ˈmʌlt.i step] [US: ˈmʌlti ˈstep]

lépcsőzetesen eloszt

stagger[UK: ˈstæ.ɡə(r)] [US: ˈstæ.ɡər]

lépcsőzetesen elrendez

arrange in tiers[UK: ə.ˈreɪndʒ ɪn tɪəz] [US: ə.ˈreɪndʒ ɪn ˈtiːrz]

gradate [gradated, gradated, gradating, gradates] verb
[UK: ɡrə.ˈdeɪt] [US: ˈɡreɪ.deɪt]

stagger[UK: ˈstæ.ɡə(r)] [US: ˈstæ.ɡər]

lépcsőzetesen elrendezett

gradated[UK: grəˈdeɪtɪd ] [US: ˈgreɪdeɪtɪd ]

lépcsőzetesen oszt el főnév

echelon [echelons] noun
[UK: ˈe.ʃə.lɒn] [US: ˈe.ʃə.ˌlɑːn]

lépcsőzetesség főnév

stepping noun
[UK: ˈstep.ɪŋ] [US: ˈstep.ɪŋ]

befelé lépcsőzetesen rakott

countersloped[UK: kˈaʊntəslˌəʊpt] [US: kˈaʊntɚslˌoʊpt]

félkörben lépcsőzetesen emelkedő előadóterem főnév

amphitheatre [amphitheatres] noun
[UK: ˈæm.fi.ˌθɪə.tə(r)] [US: ˈæm.pə.ˌθiə.tər]

félkörben lépcsőzetesen emelkedő nézőtér főnév

amphitheatre [amphitheatres] noun
[UK: ˈæm.fi.ˌθɪə.tə(r)] [US: ˈæm.pə.ˌθiə.tər]

You can find it in:

UngarischEnglisch