Ungarisch-Englisch Wörterbuch » kialakul Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
kialakul ige

form◼◼◼ verb
[UK: ˈfɔːm] [US: ˈfɔːrm]

evolve◼◼◻ verb
[UK: ɪ.ˈvɒlv] [US: ɪ.ˈvɑːlv]

emerge◼◻◻ verb
[UK: ɪ.ˈmɜːdʒ] [US: ˌɪ.ˈmɝːdʒ]

set (set, set)◼◻◻ verb
[UK: set set set] [US: ˈset ˈset ˈset]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

take shape◼◻◻ verb
[UK: teɪk ʃeɪp] [US: ˈteɪk ˈʃeɪp]

exfoliate verb
[UK: eksˈfo.liet] [US: eksˈfo.liet]

grow up verb
[UK: ɡrəʊ ʌp] [US: ˈɡroʊ ʌp]

work out verb
[UK: ˈwɜːk ˈaʊt] [US: ˈwɝːk ˈaʊt]

work up to a climax verb
[UK: ˈwɜːk ʌp tuː ə ˈklaɪ.mæks] [US: ˈwɝːk ʌp ˈtuː ə ˈklaɪ.ˌmæks]

kialakul (átv) ige

jell verb
[UK: dʒel] [US: ˈdʒel]

kialakulás főnév

development◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈve.ləp.mənt] [US: dɪ.ˈve.ləp.mənt]

emergence◼◼◻ noun
[UK: ɪ.ˈmɜː.dʒəns] [US: ˌɪ.ˈmɝː.dʒəns]

evolution◼◼◻ noun
[UK: ˌiː.və.ˈluːʃ.n̩] [US: ˌe.və.ˈluːʃ.n̩]

formation◼◼◻ noun
[UK: fɔː.ˈmeɪʃ.n̩] [US: fɔːr.ˈmeɪʃ.n̩]

conception noun
[UK: kən.ˈsep.ʃn̩] [US: kən.ˈsep.ʃn̩]

conformation noun
[UK: ˌkɒn.fɔː.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌkɒn.fɔːr.ˈmeɪʃ.n̩]

evolvement noun
[UK: ɪˈvɒlvmənt ] [US: ɪˈvɑlvmənt ]

kialakulási melléknév

aetiological adjective
[UK: ˌiːtɪəlˈɒdʒɪkəl] [US: ˌiːɾɪəlˈɑːdʒɪkəl]

kialakulóban lévő iparág

infant industry[UK: ˈɪn.fənt ˈɪn.də.stri] [US: ˈɪn.fənt ˈɪn.də.stri]

kialakulóban van melléknév

borning adjective
[UK: ˈbɔːnɪŋ ] [US: ˈbɔrnɪŋ ]

kialakult melléknév

emerged◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈmɜːdʒd] [US: ˌɪ.ˈmɝːdʒd]

evolved◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈvɒlvd] [US: ɪ.ˈvɑːlvd]

kialakult szellemű ember

esprit-fort[UK: e.ˈspriː fɔːt] [US: e.ˈspriː ˈfɔːrt]

kialakult terv

matured plan[UK: mə.ˈtjʊəd plæn] [US: mə.ˈtjʊrd ˈplæn]

kialakult vélemény főnév

preapprehension noun
[UK: priːˌaprɪhˈenʃən] [US: priːˌæprɪhˈenʃən]

a fehérjék nem megfelelő feltekeredése/gombolyodása, így hibás harmadlagos térszerkezetek kialakulása főnév

misfolding noun
[UK: mɪsfˈəʊldɪŋ] [US: mɪsfˈoʊldɪŋ]

az érelmeszedés kialakulásának folyamata főnév

atherogenesis noun
[UK: ˌaθərəʊdʒˈenɪsˌɪs] [US: ˌæθɚroʊdʒˈenɪsˌɪs]

egyszerre kialakult melléknév
geol

monogenetic adjective
[UK: mˌɒnəʊdʒɪnˈetɪk] [US: mˌɑːnoʊdʒɪnˈeɾɪk]

előre kialakult vélemény főnév

preconception noun
[UK: ˌpriːk.ən.ˈsep.ʃn̩] [US: prik.ən.ˈsep.ʃn̩]

érctestek kialakulása főnév

genetics noun
[UK: dʒɪ.ˈne.tɪks] [US: dʒə.ˈne.tɪks]

infarktus kialakulása (infarceratio) főnév

infarction noun
[UK: ɪn.ˈfɑːk.ʃn̩] [US: ˌɪn.ˈfɑːrk.ʃn̩]

kivárni, míg a vélemény kialakul

which way the cat would jump[UK: wɪtʃ ˈweɪ ðə kæt wʊd dʒʌmp] [US: hwɪtʃ ˈweɪ ðə kæt ˈwʊd ˈdʒəmp]

közben kialakuló (betegség) (intercurrens)

intercurrent[UK: ˌɪn.tərˈk.ɜːənt] [US: ˌɪn.tərˈk.ɜː.rənt]

magzat kialakulása főnév
biol

foetation noun
[UK: fiːtˈeɪʃən] [US: fiːtˈeɪʃən]

nem kialakult melléknév

unformed adjective
[UK: ʌn.ˈfɔːmd] [US: ʌn.ˈfɔːrmd]

nyílás kialakulása (hasfalon) (fenestratio) főnév

fenestration noun
[UK: fˌenɪstrˈeɪʃən] [US: fˌenɪstrˈeɪʃən]

rovar kialakult formája főnév
áll

imago noun
[UK: ɪ.ˈmeɪ.ɡəʊ] [US: ɪ.ˈmeɪɡo.ʊ]

rovar kialakult formája (imago)

imago, imagines[UK: ɪ.ˈmeɪ.ɡəʊ ɪ.ˈmæ.dʒɪnz] [US: ɪ.ˈmeɪɡo.ʊ ˌɪ.ˈmæ.dʒənz]

új fajok kialakulása az evolúció során

speciation

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies