Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet

Merry Christmas and a Happy New Year◼◼◼[UK: ˈme.ri ˈkrɪ.sməs ənd ə ˈhæp.i njuː ˈjiə(r)] [US: ˈme.ri ˈkrɪ.sməs ænd ə ˈhæp.i nuː ˈjɪr̩]