Ungarisch-Englisch Wörterbuch » közeli bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
közeli melléknév

close◼◼◼ adjective
[UK: kləʊz] [US: kloʊz]

nearby◼◼◻ adjective
[UK: ˈnɪə.baɪ] [US: ˈnɪr.ˈbaɪ]

near◼◼◻ adjective
[UK: nɪə(r)] [US: ˈnɪr]

close to◼◼◻ adjective
[UK: kləʊz tuː] [US: kloʊz ˈtuː]

by◼◼◻ adjective
[UK: baɪ] [US: baɪ]

adjacent◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈdʒeɪsnt] [US: ə.ˈdʒeɪ.sənt]

közeli melléknév
US

neighboring◼◻◻ adjective
[UK: ˈneɪ.bər.ɪŋ] [US: ˈneɪ.bər.ɪŋ]

közeli melléknév

near-by◼◻◻ adjective
[UK: nɪə(r) baɪ] [US: ˈnɪr baɪ]

approaching◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈprəʊtʃ.ɪŋ] [US: əˈpro.ʊtʃ.ɪŋ]

közeli melléknév
GB

neighbouring◼◻◻ adjective
[UK: ˈneɪ.bər.ɪŋ] [US: ˈneɪ.bər.ɪŋ]

közeli melléknév

thick◼◻◻ adjective
[UK: θɪk] [US: ˈθɪk]

instant adjective
[UK: ˈɪn.stənt] [US: ˈɪn.stənt]

nigh adjective
[UK: naɪ] [US: ˈnaɪ]

close-by adjective
[UK: kləʊz baɪ] [US: kloʊz baɪ]

propinquous adjective
[UK: prəpˈɪnkwəs] [US: prəpˈɪnkwəs]

közeli melléknév
táj

nearabout adjective
[UK: nˈiərəbˌaʊt] [US: nˈɪrəbˌaʊt]

közeli felvétel

closeup◼◼◼ noun
[UK: ˈkloˌsəp] [US: ˈkloˌsəp]

close-up[UK: kləʊz ʌp] [US: kloʊz ʌp]

közeli hozzátartozó elhunyta főnév

bereavement noun
[UK: bɪ.ˈriːv.mənt] [US: bə.ˈriːv.mənt]

közeli kapcsolatban lévő emberek közös érzékcsalódása főnév

folie à deux noun

közeli kapcsolatban álló melléknév

affined adjective
[UK: ə.ˈfaɪnd] [US: ə.ˈfaɪnd]

közeli lövés

pot-shot[UK: pɒt ʃɒt] [US: ˈpɑːt ˈʃɑːt]

közeli rokon

near relation◼◼◼[UK: nɪə(r) rɪ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˈnɪr ri.ˈleɪʃ.n̩]

near kin[UK: nɪə(r) kɪn] [US: ˈnɪr ˈkɪn]

közeli rokonok vagyunk

we are near of kin[UK: wiː ə(r) nɪə(r) əv kɪn] [US: ˈwiː ˈɑːr ˈnɪr əv ˈkɪn]

közeli rokonság

close kinship[UK: kləʊz ˈkɪn.ʃɪp] [US: kloʊz ˈkɪn.ˌʃɪp]

közeli rokonságban vannak

be nearly related[UK: bi ˈnɪə.li rɪ.ˈleɪ.tɪd] [US: bi ˈnɪr.li rə.ˈleɪ.təd]

közeli ugrás

short-jump[UK: ʃɔːt dʒʌmp] [US: ˈʃɔːrt ˈdʒəmp]

Közeli viszontlátásra!

Cheerio![UK: ˌtʃɪə.rɪ.ˈəʊ] [US: ˈtʃɪ.rio.ʊ]

közeli öklözés főnév

infighting noun
[UK: ˈɪn.faɪt.ɪŋ] [US: ˈɪn.ˌfaɪt.ɪŋ]

közeliség főnév

lateness noun
[UK: leɪt] [US: ˈleɪt.nəs]

a közeli kertek

the near-by gardens[UK: ðə nɪə(r) baɪ ˈɡɑːd.n̩z] [US: ðə ˈnɪr baɪ ˈɡɑːr.dn̩z]

a közeli napok egyikén

one of these days[UK: wʌn əv ðiːz deɪz] [US: wʌn əv ðiːz ˈdeɪz]

egymáshoz közeli melléknév

approximate adjective
[UK: ə.ˈprɒk.sɪ.mət] [US: ə.ˈprɑːk.sə.mət]

elég közeli melléknév

closish adjective
[UK: ˈkləʊsɪʃ ] [US: ˈkloʊsɪʃ ]

nearish adjective
[UK: ˈnɪərɪʃ ] [US: ˈnɪrɪʃ ]

fagyközeli melléknév

subfreezing adjective
[UK: sˈʌbfriːzɪŋ] [US: sˈʌbfriːzɪŋ]

forró égövhöz közeli

subtropic[UK: sʌbtrˈɒpɪk] [US: sʌbtrˈɑːpɪk]

subtropical[UK: ˌsʌb.ˈtrɒ.pɪk.l̩] [US: ˌsʌb.ˈtrɒ.pɪk.l̩]

félközeli felvétel

semiclose-up[UK: sˌemɪklˈəʊzˈʌp] [US: sˌemɪklˈoʊzˈʌp]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch