Ungarisch-Englisch Wörterbuch » közelében Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
közelében határozószó

by◼◼◼ adverb
[UK: baɪ] [US: baɪ]

a közelében

in the neighbourhood of[UK: ɪn ðə ˈneɪ.bə.hʊd əv] [US: ɪn ðə ˈneɪ.bə.hʊd əv]

a középpont közelében levő (paracentralis) melléknév

paracentral adjective
[UK: pˈarəsˌentrəl] [US: pˈærəsˌentrəl]

cél közelében működő gyújtó kat

radio-proximity-fuse[UK: ˈreɪ.dɪəʊ prɒk.ˈsɪ.mɪ.ti fjuːz] [US: ˈreɪ.diˌo.ʊ prakˈsɪ.mə.ti ˈfjuːz]

egyedi érctömb ércér közelében

bonny[UK: ˈbɒ.ni] [US: ˈbɑː.ni]

egyenlítő közelében levő

sub-equatorial[UK: sʌb ˌe.kwə.ˈtɔː.rɪəl] [US: ˈsəb ˌi.kwə.ˈtɔː.riəl]

eleje közelében

near the front[UK: nɪə(r) ðə frʌnt] [US: ˈnɪr ðə ˈfrənt]

Folyótorkolat közelében található, alacsony fekvésű terület, amelyet dagálykor beborít a víz, apálykor pedig szabadon hagy; iszapos lapály főnév

mud flat noun
[UK: mʌd flæt] [US: ˈməd ˈflæt]

közvetlen közelében

by near[UK: baɪ nɪə(r)] [US: baɪ ˈnɪr]

hard by[UK: hɑːd baɪ] [US: ˈhɑːrd baɪ]

near by[UK: nɪə(r) baɪ] [US: ˈnɪr baɪ]

közvetlen közelében levő melléknév

proximate adjective
[UK: ˈprɒk.sɪ.mət] [US: ˈprɑːk.sə.mət]

közvetlen közelében vknek

close beside somebody[UK: kləʊz bɪ.ˈsaɪd ˈsʌm.bə.di] [US: kloʊz bə.ˈsaɪd ˈsʌm.ˌbɑː.di]

különálló érctömb ércér közelében melléknév

bonny adjective
[UK: ˈbɒ.ni] [US: ˈbɑː.ni]

megáll (vm) közelében

take one's stand near something[UK: teɪk wʌnz stænd nɪə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk wʌnz ˈstænd ˈnɪr ˈsʌm.θɪŋ]

nightklub sztráda közelében főnév

roadhouse noun
[UK: ˈrəʊd.haʊs] [US: ˈroʊd.haʊs]

oltárkereszt (az oltáron vagy annak közelében elhelyezett feszület)

altar cross (the crucifix placed on the altar or near)[UK: ˈɔːl.tə(r) ˈkrɒs] [US: ˈɒl.tər ˈkrɑːs]

part közelében fekvő melléknév

circumlittoral adjective
[UK: ˌsɜːk.əm.ˈlɪ.tə.rəl] [US: ˌsɜːrk.əm.ˈlɪ.tə.rəl]

robbanás a cél közelében

near miss[UK: nɪə(r) mɪs] [US: ˈnɪr ˈmɪs]

near-miss[UK: nɪə(r) mɪs] [US: ˈnɪr ˈmɪs]

taverna sztráda közelében főnév

roadhouse noun
[UK: ˈrəʊd.haʊs] [US: ˈroʊd.haʊs]

táncterem sztráda közelében főnév

roadhouse noun
[UK: ˈrəʊd.haʊs] [US: ˈroʊd.haʊs]

vki (vm) közvetlen közelében

close by somebody something[UK: kləʊz baɪ ˈsʌm.bə.di ˈsʌm.θɪŋ] [US: kloʊz baɪ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈsʌm.θɪŋ]

close to somebody something[UK: kləʊz tuː ˈsʌm.bə.di ˈsʌm.θɪŋ] [US: kloʊz ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈsʌm.θɪŋ]

vm közelében

anigh adverb
[UK: ˈanɪɡ] [US: ˈænɪɡ]

near[UK: nɪə(r)] [US: ˈnɪr]

város közelében

near the town[UK: nɪə(r) ðə taʊn] [US: ˈnɪr ðə ˈtaʊn]

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies