Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

képtelenné tevés bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
képtelenné tevés főnév

incapacitation [incapacitations] noun
[UK: ˌɪnk.ə.ˌpæ.sə.ˈteɪ.ʃən] [US: ˌɪnk.ə.ˌpæ.sə.ˈteɪ.ʃən]

harcképtelenné tevés hajó

outfighting[UK: ˌaʊt.ˈfaɪt.ɪŋ] [US: ˌaʊt.ˈfaɪt.ɪŋ]

munkaképtelenné tevés főnév

incapacitation [incapacitations] noun
[UK: ˌɪnk.ə.ˌpæ.sə.ˈteɪ.ʃən] [US: ˌɪnk.ə.ˌpæ.sə.ˈteɪ.ʃən]

You can find it in:

UngarischEnglisch