Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

jól érzed magad? bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
Jól érzed magad?

Are you feeling alright?[UK: ə(r) juː ˈfiːl.ɪŋ ɔːl.ˈraɪt] [US: ˈɑːr ˈjuː ˈfiːl.ɪŋ ˌɒl.ˈraɪt]

Do you feel all right?[UK: duː juː fiːl ɔːl raɪt] [US: ˈduː ˈjuː ˈfiːl ɔːl ˈraɪt]

You can find it in:

UngarischEnglisch