Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

gömbölyű bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
gömbölyű melléknév

round [rounder, roundest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈraʊnd] [US: ˈraʊnd]

spherical◼◼◻ adjective
[UK: ˈsfe.rɪk.l̩] [US: sˈfe.rɪk.l̩]

rounded◼◼◻ adjective
[UK: ˈraʊnd.ɪd] [US: ˈraʊnd.ɪd]

globular◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡlɒ.bjʊ.lə(r)] [US: ˈɡlɑː.bjə.lər]

rotund adjective
[UK: rəʊ.ˈtʌnd] [US: roʊ.ˈtʌnd]

tubby [tubbier, tubbiest] adjective
[UK: ˈtʌ.bi] [US: ˈtʌ.bi]

balled adjective
[UK: bɔːld] [US: ˈbɒld]

globate adjective
[UK: ɡlˈəʊbeɪt] [US: ɡlˈoʊbeɪt]

globed adjective
[UK: ɡlɒbd] [US: ɡlɒbd]

globose adjective
[UK: ˈɡləʊ.bəʊs] [US: ˈɡloʊboʊs]

orbed adjective
[UK: ɔːbd] [US: ɔːbd]

rotundious adjective
[UK: rətˈʌndɪəs] [US: rətˈʌndɪəs]

spheric adjective
[UK: ˈsfe.rɪk] [US: ˈsfiːə.riːk]

spherular adjective
[UK: sfˈerjʊlə] [US: sfˈerjʊlɚ]

sphery adjective
[UK: sfˈɜːri] [US: sfˈɜːri]

subspherical adjective
[UK: sʌbsfˈerɪkəl] [US: sʌbsfˈerɪkəl]

gömbölyű melléknév
táj

roundy adjective
[UK: ˈraʊn.di] [US: ˈraʊn.di]

gömbölyű (teres) melléknév

teres adjective
[UK: tˈiəz] [US: tˈɪrz]

gömbölyű akvárium főnév

fishbowl [fishbowls] noun
[UK: ˈfɪʃˌbol] [US: ˈfɪʃˌbol]

gömbölyű betűs írás

round hand[UK: ˈraʊnd hænd] [US: ˈraʊnd ˈhænd]

gömbölyű farú (nő) melléknév

curvaceous adjective
[UK: kɜː.ˈveɪ.ʃəs] [US: kɝː.ˈveɪ.ʃəs]

gömbölyű formák főnév

rotundity noun
[UK: rəʊ.ˈtʌn.dɪ.ti] [US: roʊ.ˈtʌn.dɪ.ti]

gömbölyű idomok főnév

rotundity noun
[UK: rəʊ.ˈtʌn.dɪ.ti] [US: roʊ.ˈtʌn.dɪ.ti]

gömbölyű kis ember főnév

roly-poly [roly-polys] noun
[UK: ˌrəʊ.lɪ ˈpəʊ.li] [US: ˌroʊ.lɪ ˈpoʊ.li]

gömbölyű mosdószappan főnév

wash-ball noun
[UK: wɒʃ bɔːl] [US: ˈwɑːʃ ˈbɒl]

gömbölyű terméskővel kirakás

cobbling[UK: ˈkɒb.l̩.ɪŋ] [US: ˈkɒb.l̩.ɪŋ]

gömbölyű volta (vmnek) főnév

roundness [roundnesses] noun
[UK: ˈraʊnd.nəs] [US: ˈraʊnd.nəs]

gömbölyűen határozószó

spherically◼◼◼ adverb
[UK: ˈsfe.rɪk.l̩i] [US: ˈsfe.rɪk.l̩i]

gömbölyűség főnév

rotundity◼◼◼ noun
[UK: rəʊ.ˈtʌn.dɪ.ti] [US: roʊ.ˈtʌn.dɪ.ti]

roundness [roundnesses]◼◼◼ noun
[UK: ˈraʊnd.nəs] [US: ˈraʊnd.nəs]

globosity noun
[UK: ɡləʊ.ˈbɒ.sɪ.tɪ] [US: ɡloʊ.ˈbɑː.sɪ.tiː]

rondure noun
[UK: ˈrɒn.djʊə] [US: ˈrɒn.djʊə]

sphericalness noun
[UK: ˈsfɛrɪkəlnəs ] [US: ˈsfɛrɪkəlnəs ]

sphericity [sphericities] noun
[UK: sfɪ.ˈrɪ.sɪ.tɪ] [US: sfɪ.ˈrɪ.sɪ.tiː]

félgömbölyű melléknév

semi-rounded adjective
[UK: ˈse.mi ˈraʊnd.ɪd] [US: ˈse.mi ˈraʊnd.ɪd]

félgömbölyű (reszelő, ereszcsatorna) melléknév

half round adjective
[UK: hɑːf ˈraʊnd] [US: ˈhæf ˈraʊnd]

nagy gömbölyű cukorka (mely akadályoz a beszédben)

gob-stopper[UK: ɡɒb ˈstɒ.pə(r)] [US: ˈɡɑːb ˈstɑː.pər]

nagy gömbölyű főnév

bowlder noun
[UK: ˈbəʊl.də] [US: ˈboʊl.dər]

ronde-írás (latin irás gömbölyű vonásokból álló alfaja) határozószó

rounde adverb
[UK: rˈaʊnd] [US: rˈaʊnd]

szép gömbölyű írás

copperplate writing[UK: ˈkɒ.pə.pleɪt ˈraɪt.ɪŋ] [US: ˈkɒ.pə.pleɪt ˈraɪt.ɪŋ]

You can find it in:

UngarischEnglisch