Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

csökkenés bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
csökkenés

drop [drops]◼◼◼ noun
[UK: drɒp] [US: ˈdrɑːp]

decrease [decreases]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈkriːs] [US: dɪ.ˈkriːs]

decline [declines]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈklaɪn] [US: dɪ.ˈklaɪn]

reduction [reductions]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈdʌk.ʃn̩] [US: rə.ˈdək.ʃn̩]

loss [losses]◼◼◼ noun
[UK: lɒs] [US: ˈlɒs]

attenuation [attenuations]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˌte.nju.ˈeɪʃ.n̩] [US: ə.ˌte.nju.ˈeɪʃ.n̩]

fall [falls]◼◼◻ noun
[UK: fɔːl] [US: ˈfɑːl]

reduce [reduced, reduced, reducing, reduces]◼◼◻ verb
[UK: rɪ.ˈdjuːs] [US: rə.ˈduːs]

shrinkage [shrinkages]◼◻◻ noun
[UK: ˈʃrɪnkɪdʒ] [US: ˈʃrɪŋkɪdʒ]

diminishing◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈmɪ.nɪʃ.ɪŋ] [US: də.ˈmɪ.nɪʃ.ɪŋ]

lowering◼◻◻ noun
[UK: ˈləʊ.ər.ɪŋ] [US: ˈloʊ.r̩.ɪŋ]

diminution [diminutions]◼◻◻ noun
[UK: ˌdɪ.mɪ.ˈnjuːʃ.n̩] [US: ˌdɪ.mə.ˈnuːʃ.n̩]

shrinking◼◻◻ noun
[UK: ˈʃrɪŋkɪŋ] [US: ˈʃrɪŋkɪŋ]

abatement [abatements]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈbeɪt.mənt] [US: ə.ˈbeɪt.mənt]

cutdown [cutdowns]◼◻◻ noun
[UK: kˈʌtdaʊn] [US: kˈʌtdaʊn]

falling off◼◻◻ noun

wane [waned, waned, waning, wanes]◼◻◻ verb
[UK: weɪn] [US: ˈweɪn]

waning◼◻◻ noun
[UK: ˈweɪn.ɪŋ] [US: ˈweɪn.ɪŋ]

waste [wastes]◼◻◻ noun
[UK: weɪst] [US: ˈweɪst]

debatement noun
[UK: dɪˈbeɪtmənt ] [US: dəˈbeɪtmənt ]

droop noun
[UK: druːp] [US: ˈdruːp]

easement [easements] noun
[UK: ˈiːz.mənt] [US: ˈiːz.mənt]

fall-off [fall-offs] noun
[UK: fɔːl ɒf] [US: ˈfɑːl ˈɒf]

godown◼◻◻ noun
[UK: ˈɡəʊ.daʊn] [US: ˈɡoʊ.daʊn]

impairing noun
[UK: ɪm.ˈpeər.ɪŋ] [US: ˌɪm.ˈper.ɪŋ]

lessening◼◼◻ noun
[UK: ˈles.n̩.ɪŋ] [US: ˈles.n̩.ɪŋ]

let-down noun
[UK: let daʊn] [US: ˈlet ˈdaʊn]

let-up noun
[UK: let ʌp] [US: ˈlet ʌp]

letdown noun
[UK: ˈlet.ˌdaʊn] [US: ˈlet.ˌdaʊn]

run-down [run-downs] noun
[UK: rʌn daʊn] [US: ˈrən ˈdaʊn]

setback [setbacks] noun
[UK: ˈset.bæk] [US: ˈset.ˌbæk]

subsidence [subsidences] noun
[UK: səb.ˈsaɪdns] [US: səb.ˈsaɪ.dəns]

csökkenés (lázé, izgalomé) főnév

remission [remissions]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈmɪʃ.n̩] [US: ri.ˈmɪʃ.n̩]

csökkenésre hajlamos

reducent[UK: rɪdjˈuːsənt] [US: rɪdˈuːsənt]

a szabad energia csökkenésével járó (folyamat) melléknév

exergonic adjective
[UK: eɡzəɡˈɒnɪk] [US: eɡzɚɡˈɑːnɪk]

fagyáspontcsökkenés főnév

freezing-point depression noun
[UK: ˈfriːz.ɪŋ pɔɪnt dɪ.ˈpreʃ.n̩] [US: ˈfriːz.ɪŋ ˈpɔɪnt də.ˈpreʃ.n̩]

feszültségcsökkenés főnév

fall of potential noun
[UK: fɔːl əv pə.ˈten.ʃl̩] [US: ˈfɑːl əv pə.ˈten.ʃl̩]

halláscsökkenés főnév

hypacusis [hypacuses] noun

csökkenés (defervescentia) főnév

defervescence noun
[UK: ˌdiː.fə.ˈvesns] [US: diː.fər.ˈve.səns]

jelfeszültség csökkenés ige

fade [faded, faded, fading, fades] verb
[UK: feɪd] [US: ˈfeɪd]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch