Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

bukás bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
bukás főnév

fall [falls]◼◼◼ noun
[UK: fɔːl] [US: ˈfɑːl]

failure [failures]◼◼◼ noun
[UK: ˈfeɪ.ljə(r)] [US: ˈfeɪ.ljər]

downfall [downfalls]◼◼◼ noun
[UK: ˈdaʊn.fɔːl] [US: ˈdaʊn.ˌfɒl]

doom [dooms]◼◼◻ noun
[UK: duːm] [US: ˈduːm]

debacle [debacles]◼◼◻ noun
[UK: deɪ.ˈbɑːk.l̩] [US: də.ˈbɑːk.l̩]

flop [flops]◼◼◻ noun
[UK: flɒp] [US: ˈflɑːp]

demise [demises]◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈmaɪz] [US: ˌdɪ.ˈmaɪz]

fiasco [fiascos]◼◻◻ noun
[UK: fɪ.ˈæ.skəʊ] [US: fi.ˈæsko.ʊ]

overthrow [overthrows]◼◻◻ noun
[UK: ˌəʊv.ə.ˈθrəʊ] [US: ˈovərˌθro.ʊ]

spill [spills]◼◻◻ noun
[UK: spɪl] [US: ˈspɪl]

bankruptcy [bankruptcies]◼◻◻ noun
[UK: ˈbæŋ.krʌpt.si] [US: ˈbæŋ.krʌp.si]

Turkey◼◻◻ noun
[UK: ˈtɜːk.i] [US: ˈtɝːk.i]

breakdown [breakdowns]◼◻◻ noun
[UK: ˈbreɪk.daʊn] [US: ˈbreɪk.ˌdaʊn]

catastrophe [catastrophes]◼◻◻ noun
[UK: kə.ˈtæ.strə.fi] [US: kə.ˈtæ.strə.fi]

tumble [tumbles]◼◻◻ noun
[UK: ˈtʌm.bl̩] [US: ˈtʌm.bl̩]

frost [frosts] noun
[UK: frɒst] [US: ˈfrɒst]

back-set noun
[UK: ˈbæk set] [US: ˈbæk ˈset]

bust-up noun
[UK: bʌst ʌp] [US: ˈbəst ʌp]

downcome noun
[UK: dˈaʊnkʌm] [US: dˈaʊnkʌm]

mucker noun
[UK: ˈmʌk.ə] [US: ˈmʌkər]

purler noun
[UK: ˈpɜː.lə] [US: ˈpɜːr.lər]

under trick noun
[UK: ˈʌnd.ə(r) trɪk] [US: ˈʌnd.r̩ ˈtrɪk]

wash-out [wash-outs] noun
[UK: wɒʃ ˈaʊt] [US: ˈwɑːʃ ˈaʊt]

bukás (hajóé hullámba) főnév

send [sends]◼◼◼ noun
[UK: send] [US: ˈsend]

bukás (általános iskolai osztályzat-Ausztrália) főnév

F (Failure) [Fs]◼◼◼ noun
[UK: ef] [US: ˈef]

bukásra kárhoztatott

fated to fail[UK: ˈfeɪ.tɪd tuː feɪl] [US: ˈfeɪ.təd ˈtuː ˈfeɪl]

bukásra álló főnév

failing [failings] noun
[UK: ˈfeɪl.ɪŋ] [US: ˈfeɪl.ɪŋ]

bukásra ítélt

fated to fail[UK: ˈfeɪ.tɪd tuː feɪl] [US: ˈfeɪ.təd ˈtuː ˈfeɪl]

alábukás főnév

dive [dives]◼◼◼ noun
[UK: daɪv] [US: ˈdaɪv]

diving noun
[UK: ˈdaɪv.ɪŋ] [US: ˈdaɪv.ɪŋ]

duck [ducks] noun
[UK: dʌk] [US: ˈdək]

plunge noun
[UK: plʌndʒ] [US: ˈpləndʒ]

slunge noun
[UK: slˈʌndʒ] [US: slˈʌndʒ]

anyagi bukást előidéző melléknév

ruinous adjective
[UK: ˈruːɪ.nəs] [US: ˈruːə.nəs]

bankbukás főnév

bank failure◼◼◼ noun

birodalom tündöklése és bukása

rise and fall of an empire[UK: raɪz ənd fɔːl əv ən ˈem.paɪə(r)] [US: ˈraɪz ænd ˈfɑːl əv ˈæn ˈem.paɪər]

csalárd bukás

fraudulent bankruptcy[UK: ˈfrɔː.djʊ.lənt ˈbæŋ.krʌpt.si] [US: ˈfrɒ.dʒə.lənt ˈbæŋ.krʌp.si]

elbukás főnév

fall [falls]◼◼◼ noun
[UK: fɔːl] [US: ˈfɑːl]

elesik bukás ige

tumble [tumbled, tumbled, tumbling, tumbles] verb
[UK: ˈtʌm.bl̩] [US: ˈtʌm.bl̩]

felbukás főnév

somersault [somersaults]◼◼◼ noun
[UK: ˈsʌ.mə.sɔːlt] [US: ˈsʌ.mər.ˌsɒlt]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch