Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

-re bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
-re

by◼◼◼[UK: baɪ] [US: baɪ]

on◼◼◻[UK: ɒn] [US: ɑːn]

at[UK: ət] [US: ət]

onto preposition
[UK: ˈɒn.tə] [US: ˈɑːn.tə]

-re (időhatározó) határozószó

by adverb
[UK: baɪ] [US: baɪ]

melyik széről jössz?

What part of … do you come from?[UK: ˈwɒt pɑːt əv duː juː kʌm frəm] [US: ˈhwʌt ˈpɑːrt əv ˈduː ˈjuː ˈkəm frəm]

mögött (retro…) névutó

retro… postposition
[UK: ˈre.trəʊ] [US: ˈretro.ʊ]

szére

for …[UK: fɔː(r)] [US: ˈfɔːr]

…előtt (g) névutó

tofore (before) postposition
[UK: tˈɒfɔː] [US: tˈɑːfoːr]

…ra-, re készülve

against …[UK: ə.ˈɡenst] [US: ə.ˈɡenst]

(felső végtag) remegés főnév

asterixis noun

(rövid) szlet (pl. interjúból) főnév

sound bite noun

-ra, -re oszt ige

divide into verb
[UK: dɪ.ˈvaɪd ˈɪn.tə] [US: dɪ.ˈvaɪd ˌɪn.ˈtuː]

0,6 g (patikamérték) (g)

scruple[UK: ˈskruːp.l̩] [US: ˈskruːp.l̩]

325 liter (római űrmérték) (g) főnév

congius noun
[UK: kəndʒˈɪəs] [US: kəndʒˈɪəs]

949 m (g) főnév

toise noun
[UK: tˈɔɪz] [US: tˈɔɪz]

<folyton reklamáló hibáztató (személy)>

blamethrower

a beszámíthatatlanságig szeg

drunk and incapable[UK: drʌŋk ənd ɪnˈk.eɪ.pəb.l̩] [US: ˈdrəŋk ænd ˌɪnˈk.eɪ.pəb.l̩]

a birtok reá szállt

the estate devolved upon him[UK: ðə ɪ.ˈsteɪt dɪ.ˈvɒlvd ə.ˈpɒn hɪm] [US: ðə ə.ˈsteɪt dɪ.ˈvɑːlvd ə.ˈpɑːn ˈhɪm]

a boldogság minden reményét elragadták

all hope of happiness has been snatched away[UK: ɔːl həʊp əv ˈhæp.i.nəs hæz biːn snætʃt ə.ˈweɪ] [US: ɔːl hoʊp əv ˈhæp.i.nəs ˈhæz ˈbɪn ˈsnætʃt ə.ˈweɪ]

a bőr tegei közötti (intracutan) melléknév

intracutaneous adjective
[UK: ˌɪntrəkjuːtˈeɪniəs] [US: ˌɪntrəkjuːtˈeɪniəs]

a Csendes-óceán déli sze főnév

South Pacific noun
[UK: saʊθ pə.ˈsɪ.fɪk] [US: ˈsaʊθ pə.ˈsɪ.fɪk]

a Csendes-óceán északi sze főnév

North Pacific noun
[UK: nɔːθ pə.ˈsɪ.fɪk] [US: ˈnɔːrθ pə.ˈsɪ.fɪk]

a dolgok majd rendbe jönnek

things will straighten out[UK: ˈθɪŋz wɪl ˈstreɪt.n̩ ˈaʊt] [US: ˈθɪŋz wɪl ˈstreɪt.n̩ ˈaʊt]

a dolgok természetes rendje szerint

in the course of nature[UK: ɪn ðə kɔːs əv ˈneɪ.tʃə(r)] [US: ɪn ðə ˈkɔːrs əv ˈneɪ.tʃər]

in the ordinary course of things[UK: ɪn ðə ˈɔː.dɪn.ri kɔːs əv ˈθɪŋz] [US: ɪn ðə ˈɔːr.də.ˌne.ri ˈkɔːrs əv ˈθɪŋz]

a dolgok természetes rendjében

in the course of nature[UK: ɪn ðə kɔːs əv ˈneɪ.tʃə(r)] [US: ɪn ðə ˈkɔːrs əv ˈneɪ.tʃər]

a Federal Reserve Systemhez tartozó bank főnév

member bank noun
[UK: ˈmem.bə(r) bæŋk] [US: ˈmem.bər ˈbæŋk]

a felső határig repül rep

ceil[UK: siːl] [US: siːl]

a fénytannak a látással foglalkozó sze (optometria) főnév

optometry noun
[UK: apˈtɑː.mə.tri] [US: apˈtɑː.mə.tri]

a forradalom előtti Franciaország (ancien gime)

ancien (ancien regime)[UK: ˈeɪnʃən] [US: ˈeɪnʃən]

a hajó oldalának befelé hajló sze hajó ritk

tumble-home[UK: ˈtʌm.bl̩ həʊm] [US: ˈtʌm.bl̩ hoʊm]

a ház hátamögötti sz

the back of the house[UK: ðə ˈbæk əv ðə ˈhaʊs] [US: ðə ˈbæk əv ðə ˈhaʊs]

a ház mögött fekvő sz

the back of the house[UK: ðə ˈbæk əv ðə ˈhaʊs] [US: ðə ˈbæk əv ðə ˈhaʊs]

a helyhatósági igazgatás rendszerének pártolása főnév

municipalism noun
[UK: mju(ː)ˈnɪsɪpəlɪz(ə)m ] [US: mjuˈnɪsəpəlɪz(ə)m ]

a első napja (rómaiaknál) (g) főnév

calends noun
[UK: ˈkæ.ləndz] [US: ˈkæ.ləndz]

a jövendő fa benne rejlik a magban (átv)

the tree in posse lies in the seed[UK: ðə triː ɪn ˈpɒ.si laɪz ɪn ðə siːd] [US: ðə ˈtriː ɪn ˈpɑː.si ˈlaɪz ɪn ðə ˈsiːd]

a jövő rejtve van előttünk

the future is hidden from us[UK: ðə ˈfjuː.tʃə(r) ɪz ˈhɪd.n̩ frəm ˈəs] [US: ðə ˈfjuː.tʃər ˈɪz ˈhɪd.n̩ frəm ˈəs]

a Karoling királyok rendeletei

capitulary[UK: kəpˈɪtjʊləri] [US: kəpˈɪtʃəlˌeri]

a kefék rezegnek

the brushes are jumping[UK: ðə ˈbrʌʃ.ɪz ə(r) ˈdʒʌmp.ɪŋ] [US: ðə ˈbrʌʃ.əz ˈɑːr ˈdʒʌmp.ɪŋ]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch