Ungarisch-Englisch Wörterbuch » -nél bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
-nél

than◼◼◼ conjunction
[UK: ðæn] [US: ˈðæn]

by◼◼◻ preposition
[UK: baɪ] [US: baɪ]

with◼◻◻ preposition
[UK: wɪð] [US: wɪθ]

at◼◻◻ preposition
[UK: ət] [US: ət]

nélküli névmás

devoid … pronoun
[UK: dɪˈvɔɪd] [US: dɪ.ˌvɔɪd]

…nál, …nél

on …[UK: ɒn] [US: ɑːn]

with adverb
[UK: wɪð] [US: wɪθ]

…nál, nél főnév

at noun
[UK: ət] [US: ət]

a cappella (zenekari kíséret nélküli) melléknév

a cappella◼◼◼ adjective

a pénz pénztárca nélkül volt a zsebében

the money was loose in his pocket[UK: ðə ˈmʌ.ni wɒz luːs ɪn hɪz ˈpɒkɪt] [US: ðə ˈmʌ.ni wəz ˈluːs ɪn ˈhɪz ˈpɑːkət]

a püspök közreműködése nélkül átruházott ajándék

donative[UK: ˈdəʊ.nə.tɪv] [US: ˈdɑː.nə.tɪv]

a teljesség igénye nélkül

non-exhaustive[UK: nɒn ɪɡ.ˈzɔː.stɪv] [US: ˈnɑːn ɪg.ˈzɒ.stɪv]

ablak nélküli melléknév

windowless◼◼◼ adjective
[UK: ˈwɪn.dəʊ.ləs] [US: ˈwɪndo.ʊ.ləs]

ablak nélküli emelet

blind story[UK: blaɪnd ˈstɔː.ri] [US: ˈblaɪnd ˈstɔː.ri]

abroncsozás nélküli melléknév

tyreless adjective
[UK: ˈtaɪələs ] [US: ˈtaɪrləs ]

adalék nélkül olvadó

self-fluxing[UK: self] [US: ˈself]

adó nélkül

exclusive of vat

adósság megfizetése nélkül meglóg (átv)

levant[UK: lɪ.ˈvænt] [US: lə.ˈvænt]

ajakkerekítés nélkül ejtett melléknév
nyelvt

unrounded adjective
[UK: ən.ˈraʊn.dəd] [US: ən.ˈraʊn.dəd]

ajakkerekítés nélkül képez ige
nyelvt

unround verb
[UK: ˈʌn.ˈraʊnd] [US: ən.ˈraʊnd]

ajakkerekítés nélküli kiejt ige

delabialize verb
[UK: dɪlˈeɪbɪəlˌaɪz] [US: dɪlˈeɪbɪəlˌaɪz]

ajakkerekítés nélküli kiejtés főnév

delabialization noun
[UK: dɪlˌeɪbɪəlaɪzˈeɪʃən] [US: dɪlˌeɪbɪəlᵻzˈeɪʃən]

ajánlat kikötések nélkül

proposal with no strings attached[UK: prə.ˈpəʊz.l̩ wɪð nəʊ strɪŋz ə.ˈtætʃt] [US: prəˈpo.ʊz.l̩ wɪθ ˈnoʊ ˈstrɪŋz ə.ˈtætʃt]

akadály nélkül

smooth◼◼◼[UK: smuːð] [US: ˈsmuːð]

akadály nélküli

smooth[UK: smuːð] [US: ˈsmuːð]

akarat nélküli melléknév

automatous adjective
[UK: ˌɔːtəmˈatəs] [US: ˌɔːɾəmˈæɾəs]

will-less adjective
[UK: wɪl les] [US: wɪl ˈles]

akarat nélküli alak

lay figure[UK: leɪ ˈfɪ.ɡə(r)] [US: ˈleɪ ˈfɪ.ɡjər]

akarat nélküli ember főnév

marionette noun
[UK: ˌmæ.rɪə.ˈnet] [US: ˌmæ.rɪə.ˈnet]

akcentus nélkül

without an accent◼◼◼[UK: wɪð.ˈaʊt ən ˈæk.sent] [US: wɪð.ˈaʊt ˈæn ək.ˈsent]

with no accent◼◻◻[UK: wɪð nəʊ ˈæk.sent] [US: wɪθ ˈnoʊ ək.ˈsent]

without any accent[UK: wɪð.ˈaʊt ˈe.ni ˈæk.sent] [US: wɪð.ˈaʊt ˈe.ni ək.ˈsent]

aki nélkül

without whom◼◼◼[UK: wɪð.ˈaʊt huːm] [US: wɪð.ˈaʊt ˈhuːm]

alany nélküli melléknév
nyelvt

subjectless adjective
[UK: ˈsʌbʤɪktləs ] [US: ˈsʌbʤɪktləs ]

alkohol nélküli ital

slop[UK: slɒp] [US: sˈlɑːp]

anyaméh nélküli bonct

ametrous[UK: ˈametrəs] [US: ˈæmetrəs]

apa nélküli melléknév

sireless adjective
[UK: ˈsaɪələs ] [US: ˈsaɪərləs ]

aprólék nélkül

sinking the offal[UK: ˈsɪŋkɪŋ ðə ˈɒf.l̩] [US: ˈsɪŋkɪŋ ðə ˈɒf.l̩]

aranyozás nélküli melléknév

ungilded adjective
[UK: ˌʌnˈgɪldɪd ] [US: ʌnˈgɪldɪd ]

arcrándulás nélkül kibírta a műtétet

he saw the operation through without wincing[UK: hiː ˈsɔː ðə ˌɒ.pə.ˈreɪʃ.n̩ θruː wɪð.ˈaʊt ˈwɪns.ɪŋ] [US: ˈhiː ˈsɔː ðə ˌɑː.pə.ˈreɪʃ.n̩ θruː wɪð.ˈaʊt ˈwɪns.ɪŋ]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch