Ungarisch-Englisch Wörterbuch » összetett Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
összetett melléknév

complex◼◼◼ adjective
[UK: ˈkɒm.pleks] [US: ˈkɑːm.pleks]

composite◼◼◼ adjective
[UK: ˈkɒm.pə.zɪt] [US: kəm.ˈpɑː.zət]

compound◼◼◼ adjective
[UK: kəm.ˈpaʊnd] [US: ˈkɑːm.paʊnd]

mixed◼◻◻ adjective
[UK: mɪkst] [US: ˈmɪkst]

multiple◼◻◻ adjective
[UK: ˈmʌlt.ɪp.l̩] [US: ˈmʌlt.ɪp.l̩]

decompound adjective
[UK: ˌdiːk.əm.ˈpaʊnd] [US: diːk.əm.ˈpaʊnd]

synthetic adjective
[UK: sɪn.ˈθe.tɪk] [US: ˌsɪn.ˈθe.tɪk]

összetett alany

compound subject[UK: kəm.ˈpaʊnd sʌb.ˈdʒekt] [US: ˈkɑːm.paʊnd sʌb.ˈdʒekt]

összetett címszó

compound catchword[UK: kəm.ˈpaʊnd ˈkæt.ʃwɜːd] [US: ˈkɑːm.paʊnd ˈkæˌt.ʃwərd]

összetett egész főnév

complex noun
[UK: ˈkɒm.pleks] [US: ˈkɑːm.pleks]

összetett fehérje főnév

conjugated protein noun
[UK: ˈkɒn.dʒʊ.ɡeɪ.tɪd ˈprəʊ.tiːn] [US: ˌkɑːn.dʒə.ˈɡeɪ.təd ˈproʊ.tiːn]

összetett fehérje vegyt

proteid[UK: prˈəʊtɪd] [US: prˈoʊɾɪd]

összetett felvétel

composite shot[UK: ˈkɒm.pə.zɪt ʃɒt] [US: kəm.ˈpɑː.zət ˈʃɑːt]

összetett fürtvirágzat

truss[UK: trʌs] [US: ˈtrəs]

összetett főnév

compound noun

összetett kalászú növ

spiculate[UK: spˈɪkjʊlˌeɪt] [US: spˈɪkjʊlˌeɪt]

összetett kemence

combination oven[UK: ˌkɒm.bɪ.ˈneɪʃ.n̩ ˈʌv.n̩] [US: ˌkɑːm.bə.ˈneɪʃ.n̩ ˈʌv.n̩]

összetett kép

combination print[UK: ˌkɒm.bɪ.ˈneɪʃ.n̩ prɪnt] [US: ˌkɑːm.bə.ˈneɪʃ.n̩ ˈprɪnt]

összetett levél

compound leaf[UK: kəm.ˈpaʊnd liːf] [US: ˈkɑːm.paʊnd ˈliːf]

összetett levél levélkéje főnév
növ

foliole noun
[UK: fˈəʊlɪˌəʊl] [US: fˈoʊlɪˌoʊl]

összetett lábbal ugrás

standing jump[UK: ˈstænd.ɪŋ dʒʌmp] [US: ˈstænd.ɪŋ ˈdʒəmp]

összetett mondat

complex sentence[UK: ˈkɒm.pleks ˈsen.təns] [US: ˈkɑːm.pleks ˈsen.təns]

összetett szelvény

compound[UK: kəm.ˈpaʊnd] [US: ˈkɑːm.paʊnd]

összetett szem (ocellus)

compound eye[UK: kəm.ˈpaʊnd aɪ] [US: ˈkɑːm.paʊnd ˈaɪ]

összetett szem (rovaré, ráké) főnév
áll

ommateum noun
[UK: ˌɒmətˈiːəm] [US: ˌɑːmətˈiːəm]

összetett szem része (ommatidium) főnév

ommatidium noun

összetett szám

composite number[UK: ˈkɒm.pə.zɪt ˈnʌm.bə(r)] [US: kəm.ˈpɑː.zət ˈnʌm.br̩]

összetett szó

compound word◼◼◼[UK: kəm.ˈpaʊnd ˈwɜːd] [US: ˈkɑːm.paʊnd ˈwɝːd]

combination noun
[UK: ˌkɒm.bɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːm.bə.ˈneɪʃ.n̩]

compound[UK: kəm.ˈpaʊnd] [US: ˈkɑːm.paʊnd]

összetett szó részeinek elválasztása főnév

tmesis noun

összetett tartó

split beam[UK: splɪt biːm] [US: ˈsplɪt ˈbiːm]

összetett tört

compound fractions[UK: kəm.ˈpaʊnd ˈfræk.ʃn̩z] [US: ˈkɑːm.paʊnd ˈfræk.ʃn̩z]

összetett verseny főnév

combination noun
[UK: ˌkɒm.bɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːm.bə.ˈneɪʃ.n̩]

összetett volta (vmnek) főnév

complexity noun
[UK: kəm.ˈplek.sɪ.ti] [US: kəm.ˈplek.sə.ti]

összetett vulkáni kúp

composite cone[UK: ˈkɒm.pə.zɪt kəʊn] [US: kəm.ˈpɑː.zət ˈkoʊn]

összetett zsákállat főnév

ascidian noun
[UK: əssˈɪdiən] [US: əssˈɪdiən]

összetett áramkör

compound circuit[UK: kəm.ˈpaʊnd ˈsɜːkɪt] [US: ˈkɑːm.paʊnd ˈsɝːkət]

összetettség főnév

complexity◼◼◼ noun
[UK: kəm.ˈplek.sɪ.ti] [US: kəm.ˈplek.sə.ti]

a cselekmény elég összetett volt

the plot was quite complex[UK: ðə plɒt wɒz kwaɪt ˈkɒm.pleks] [US: ðə ˈplɑːt wəz ˈkwaɪt ˈkɑːm.pleks]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies