Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

ínhüvelygyulladás bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
ínhüvelygyulladás főnév

tendonitis [tendonitides]◼◼◼noun

tenosynovitis [tenosynovitides]◼◼◻noun

ínhüvelygyulladás (tendonitis) főnév

inflammation of a tendon and its sheathnoun
[UK: ˌɪn.flə.ˈmeɪʃ.n̩ əv ə ˈten.dən ənd ɪts ʃiːθ] [US: ˌɪn.flə.ˈmeɪʃ.n̩ əv ə ˈten.dən ænd ˈɪts ˈʃiːθ]

ínhüvelygyulladás (tendosynovitis) főnév

tendosynovitis [tendosynovitides]◼◼◼noun
[UK: tˌendəsˌɪnəvˈaɪtɪs] [US: tˌendəsˌɪnəvˈaɪɾɪs]

ínhüvelygyulladás (tendovaginitis) főnév

tendovaginitis [tendovaginitides]◼◼◼noun
[UK: tˌendəvˌadʒɪnˈaɪtɪs] [US: tˌendəvˌædʒɪnˈaɪɾɪs]