Ungarisch-Deutsch Wörterbuch »

más bedeutet auf Deutsch

UngarischDeutsch
más

verschieden [verschiedner; am verschiedensten]◼◼◼ » Adjektiv
[fɛɐ̯ˈʃiːdn̩]

sonstig◼◼◼ »[ˈzɔnstɪç]

sonstwas◼◻◻ »[zˈɔnstvɑːs]

ander » Pronomen
[ˈandərə]

sonstiges »[zˈɔnstɪɡəs]

más(olat) főnév

das Abbild [des Abbilds/Abbildes; die Abbilder] » Substantiv
[ˈapˌbɪlt]

más(ik) ajánlat kifejezés

das Alternativangebot » Substantiv
[ˈaltɜnˌɑtiːvˌaŋeːbˌoːt]

Más beosztást kapott.

Man hat ihn für eine andere Arbeit freigestelt.

más beállítottságú (férfi) főnév

der Andersgesinnte » Substantiv

más bőrszínű ember kifejezés

die Andersfarbige » Substantiv
[ˈandɜsfˌaɾbɪɡə]
substantiviertes Adjektiv

más cégtől vett áru kifejezés

der Fremdbezug » Substantiv
[frˈɛmdbeːtsˌuːk]

más célra használ kifejezés

zweckentfremden [zweckentfremdete; hat zweckentfremdet] » Verb
[ˈt͡svɛkʔɛntˌfʁɛmdn̩]

más gép assembler programfordítója ezen a gépen kifejezés

der Kreuzassembler » Substantiv
[krˈɔøtsasˌɛmblɜ]

más hangnemre átír kifejezés

transponieren [transponierte; hat transponiert] » Verb
[tʁanspoˈniːʁən]

más hangra átdolgoz kifejezés
zene

arrangieren [arrangierte; hat arrangiert] » Verb
[aʁɑ̃ˈʒiːʁən]

más hangszerre átdolgoz kifejezés
zene

arrangieren [arrangierte; hat arrangiert] » Verb
[aʁɑ̃ˈʒiːʁən]

más helyre tesz kifejezés

versetzen [versetzte; hat versetzt] » Verb
[fɛɐ̯ˈzɛt͡sn̩]

más helyről származó kifejezés

anderwärtig » Adjektiv
[ˈandɜvˌɛɾtɪç]

más helyütt határozószó

anderenorts » Adverb

andernorts » Adverb

más hitű kifejezés

andersgläubig » Adjektiv
[ˈandɜsɡlˌɔøbɪç]

más hitű (férfi) főnév

der Andersgläubiger » Substantiv
[ˈandɐsˌɡlɔɪ̯bɪɡɐ]
substantiviertes Adjektiv

más hitű (nő) főnév

die Andersgläubige » Substantiv
[ˈandɐsˌɡlɔɪ̯bɪɡə]

más javaslat kifejezés

der Alternativvorschlag » Substantiv
[ˈaltɜnˌɑtɪvfˌoːɾʃlɑːk]

más jelentést adni neki kifejezés

umdeuten [deutete um; hat umgedeutet] » Verb
[ˈʊmˌdɔɪ̯tn̩]

más madarak hangját utánzó madár kifejezés
zoo

der Spottvogel [des Spottvogels; die Spottvögel] » Substantiv
[ʃpˈɔtfoːɡəl]

más munkahelyre átcsábít kifejezés

die Abwerbung [der Abwerbung; die Abwerbungen] » Substantiv
[ˈapvˌɛɾbʊŋ]

más mód kifejezés

der Alternativmodus » Substantiv
[ˈaltɜnˌɑtɪvmˌoːdʊs]

más módon

anderweit » Adverb
[ˈandɐˌvaɪ̯t]

sonstwie »[zɔnstvˈiː]

más működésre való alkalmassá tétel kifejezés

die Umfunktionierung [der Umfunktionierung; die Umfunktionierungen] » Substantiv
[ʊmfˌʊŋktsɪˌoːnˈiːrʊŋ]

más nyelvű kifejezés

anderssprachig » Adjektiv
[ˈandɜsprˌɑːxɪç]

Más néven ... kifejezés

zubenamt » Adjektiv
[tsuːbənˈamt]
veraltet

más nézetre jut kifejezés

anderen Sinnes werden Phrase

más oldalakra utalások kifejezés

die Seitenverweise » Substantiv
[zˈaɪtənfɜvˌaɪzə]

más raktárba szállítás kifejezés

die Verlagerung [der Verlagerung; die Verlagerungen] » Substantiv
[fɛɾlˈɑɡərˌʊŋ]

más raktárba viteli biztonságfizetés kifejezés

die Umlagerungskaution » Substantiv
[ʊmlˌɑɡeːrˌʊŋskaʊtsɪˈoːn]

más szakma tanulásához nyújtott segítség kifejezés

die Umschulungsbeihilfe » Substantiv
[ʊmʃˈuːlˌʊnksbˌaɪhɪlfə]

más szakmát kitanul kifejezés

umlernen [lernte um; hat umgelernt] » Verb
[ˈʊmˌlɛʁnən]

más szakmát kitanuló melléknévi igenév

umlernend » participle
[ʊmlˈɛɾnəndə]

12

You can find it in:

UngarischDeutsch