Ungarisch-Deutsch Wörterbuch » igény bedeutet auf Deutsch

UngarischDeutsch
igény főnév

der Anspruch [des Anspruches/Anspruchs; die Ansprüche]◼◼◼ » Substantiv
[ˈanˌʃpʁʊx]

der Bedarf [des Bedarfs, des Bedarfes; die Bedarfe]◼◼◼ » Substantiv
[bəˈdaʁf]

die Nachfrage [der Nachfrage; die Nachfragen]◼◼◻ » Substantiv
[ˈnaːxˌfʁaːɡə]

das Bedürfnis [des Bedürfnisses; die Bedürfnisse]◼◼◻ » Substantiv
[bəˈdʏʁfnɪs]

das Recht [des Rechtes, des Rechts; die Rechte]◼◼◻ » Substantiv
[ʁɛçt]

die Prätention [der Prätention; die Prätentionen] » Substantiv
[pʁɛtɛnˈt͡si̯oːn]

igény(lés) főnév

die Anforderung [der Anforderung; die Anforderungen] » Substantiv
[ˈanˌfɔʁdəʁʊŋ]

(jog)igény (vmire) főnév

das Anrecht [des Anrechts/Anrechtes; die Anrechte] » Substantiv
[ˈanʁɛçt]

igény becslése kifejezés

die Anspruchsbewertung » Substantiv
[ˈanʃprˌʊxsbeːvɜtˌʊŋ]

igény csökkenése kifejezés

die Nachfrageschwäche [der Nachfrageschwäche; die Nachfrageschwächen] » Substantiv
[nˈaxfraɡˌɛʃvɛçə]

igény előállása kifejezés

der Bedarfsfall [des Bedarfsfalles|Bedarfsfalls; die Bedarfsfälle] » Substantiv
[bədˈaɾfsfal]

igény fellendülése kifejezés

die Nachfragekonjunktur » Substantiv
[nˈaxfraɡˌeːkɔnjˌʊŋktuːɾ]

igény helye kifejezés

der Bedarfsstandort » Substantiv
[bədˈaɾfsʃtandˌɔɾt]

igény igazolása kifejezés

der Bedarfsnachweis » Substantiv
[bədˈaɾfsnaxvˌaɪs]

der Bedürftigkeitsnachweis » Substantiv
[bədˈʏɾftɪçkˌaɪtsnaxvˌaɪs]

igény irányítása kifejezés

die Bedarfslenkung » Substantiv
[bədˈaɾfslənkˌʊŋ]

igény kielégítése kifejezés

die Anspruchsbefriedigung » Substantiv
[ˈanʃprˌʊxsbɛfrˌiːdɪɡˌʊŋ]

igény nyomása kifejezés

der Nachfragedruck » Substantiv
[nˈaxfraɡˌɛdrʊk]

igény növekedése kifejezés

der Nachfrageanstieg » Substantiv
[nˈaxfraɡˌeːanstˌiːk]

igény értékelése kifejezés

die Anspruchsbewertung » Substantiv
[ˈanʃprˌʊxsbeːvɜtˌʊŋ]

igényanalízis főnév

die Bedarfsanalyse » Substantiv
[bədˈaɾfzanˌɑlyːzə]

igénybe vesz

in Anspruch nehmen◼◼◼

beanspruchen [beanspruchte; hat beansprucht]◼◼◻ » Verb
[bəˈʔanʃpʁʊxn̩]

aufwenden [wandte auf/wendete auf; hat aufgewandt / aufgewendet] » Verb
[ˈaʊ̯fˌvɛndn̩]

bedienen, sich [bediente sich; hat sich bedient] Verb
[ bədˈiːnən]

prätendieren [prätendierte; hat prätendiert] » Verb
[pʁɛtɛnˈdiːʁən]

igénybe vesz kifejezés
közb

dabeihaben [hatte dabei; hat dabeigehabt] » Verb
[daˈbaɪ̯ˌhaːbn̩]

igénybe vétel kifejezés

die Beanspruchung [der Beanspruchung; die Beanspruchungen]◼◼◼ » Substantiv
[bəˈanʃprˌʊxʊŋ]

igénybejelentő főnév

der Anspruchsteller » Substantiv
[ˈanʃprˌʊxʃtɛlɜ]

igénybenyújtási hely kifejezés

die Anspruchstellen » Substantiv
[ˈanʃprˌʊxʃtɛlən]

igénybevesz ige

auslasten [lastete aus; hat ausgelastet] » Verb
[ˈaʊ̯sˌlastn̩]

igénybevétel főnév

die Belastung [der Belastung; die Belastungen]◼◼◼ » Substantiv
[bəˈlastʊŋ]

die Inanspruchnahme [der Inanspruchnahme; die Inanspruchnahmen]◼◼◼ » Substantiv
[ˈiːnanʃprˌʊxnɑːmə]

igénybevétel (technikai) főnév

die Auslegung [der Auslegung; die Auslegungen]◼◼◼ » Substantiv
[ˈaʊ̯sˌleːɡʊŋ]

(igénybevétel) legnagyobb megengedett

höchstzulässig »[hˈœkstsuːlˌɛsɪç]

igénybevételi jegy

der Requisitionsschein »[rˈeːkviːzˌiːtsɪˌoːnsçaɪn]

igényeit korlátozza kifejezés

einschränken, sich [schränkte sich ein; hat sich eingeschränkt] Verb
[ ˈaɪnʃrˌɛŋkən]

igények kielégítése kifejezés

die Bedarfsdeckung [der Bedarfsdeckung; die Bedarfsdeckungen] » Substantiv
[bədˈaɾfsdɛkˌʊŋ]

igények rögtöni kielégítését célzó viselkedés kifejezés

das Lustprinzip [des Lustprinzips; die Lustprinzipien] » Substantiv
[lˈʊstprɪntsˌiːp]

igényel ige

erfordern [erforderte; hat erfordert]◼◼◼ » Verb
[ɛɐ̯ˈfɔʁdɐn]

12

You can find it in:

UngarischDeutsch