Ungarisch-Deutsch Wörterbuch » elkészít Bedeutung in Deutsch

UngarischDeutsch
(el)készít ige

bereiten [bereitete; hat bereitet] Verb
[ bərˈaɪtən]

fertigen [fertigte; hat gefertigt] Verb
[ fˈɛɾtɪɡən]

verfertigen [verfertigte; hat verfertigt] Verb
[fɛɾfˈɛɾtɪɡən]

elkészít ige

anfertigen [fertigte an; hat angefertigt] Verb
[ ˈanfˌɛɾtɪɡən]

anrichten [richtete an; hat angerichtet] Verb
[ ˈanrˌɪçtən]

ausfertigen [fertigte aus; hat ausgefertigt] Verb
[ˈaʊsfˌɛɾtɪɡən]

bereitstellen [stellte bereit; hat bereitgestellt] Verb
[ bərˈaɪtʃtɛlən]

erstellen [erstellte; hat erstellt] Verb
[ɛɾʃtˈɛlt]

fertigbekommen [bekam fertig; hat fertigbekommen] Verb
[fˈɛɾtiçbəkˌɔmən]

fertigstellen [stellte fertig; hat fertiggestellt] Verb
[ fˈɛɾtiçʃtˌɛlən]

machen [machte; hat/ist gemacht] Verb
[ mˈaxən]

manufakturieren [manufakturierte; hat manufakturiert] Verb
[mˌɑnuːfˌaktuːrˈiːrən]

richten [richtete; hat gerichtet] (an +AKK) Verb
[ rˈɪçtən]

zubereiten [bereitete zu; hat zubereitet] Verb
[ tsuːbərˈaɪtən]

zurechtmachen [machte zurecht; hat zurechtgemacht] Verb
[tsuːrˈɛçtmaxən]

elkészít vmit ige

fertigmachen [machte fertig; hat fertiggemacht] Verb
[ fˈɛɾtiçmˌaxən]

elkészített

angefertigt Adjektiv
[ˈanɡəfˌɛɾtɪçt]

fertiggemacht [fˈɛɾtiçɡəmˌaxt]

elkészíti a frizuráját ige

auskämmen [kämmte aus; hat ausgekämmt] Verb

elkészíttet ige

machen [machte; hat/ist gemacht] Verb
[ mˈaxən]

elkészítés főnév

die Anfertigung [der Anfertigung; die Anfertigungen] Substantiv
[ˈanfˌɛɾtɪɡˌʊŋ]

die Aufbereitung [der Aufbereitung; die Aufbereitungen] Substantiv
[ˈaʊfbərˌaɪtʊŋ]

die Fertigstellung [der Fertigstellung; die Fertigstellungen] Substantiv
[fˈɛɾtiçʃtˌɛlʊŋ]

die Zubereitung [der Zubereitung; die Zubereitungen] Substantiv
[tsuːbərˈaɪtʊŋ]

elkészítő melléknévi igenév

vorbereitend participle
[fˈoːɾbərˌaɪtənt]

(biztosítási) szerződés elkészítése főnév

die Policenausfertigung Substantiv
[pˈoːliːkˌɛnaʊsfˌɛɾtɪɡˌʊŋ]

(szakmára) felkészítő gyakorlat kifejezés

der Vorbereitungsdienst Substantiv
[fˈoːɾbərˌaɪtʊŋsdˌiːnst]

előre elkészít ige

zurechtstellen [stellte zurecht; hat zurechtgestellt] Verb
[tsuːrˈɛçtʃtɛlən]

előre elkészített elemekből épített ház kifejezés

das Fertighaus [des Fertighauses; die Fertighäuser] Substantiv
[fˈɛɾtiçhˌaʊs]

felkészít ige

zurüsten [rüstete zu; hat zugerüstet] Verb
[tsuːrˈʏstən]

felkészítés főnév

die Aufbereitung [der Aufbereitung; die Aufbereitungen] Substantiv
[ˈaʊfbərˌaɪtʊŋ]

irásbeli feladatot slamposan elkészít ige

ausschmieren [schmierte aus; hat ausgeschmiert] Verb
[ˈaʊsʃmˌiːrən]

rosszul elkészített, íztelen, szinte ehetetlen étel kifejezés

der Schlangenfraß Substantiv
[ʃlˈaŋənfrˌɑːs]
salopp abwertend

utólag elkészít ige

nachbereiten [bereitete nach; hat nachbereitet] Verb
[nˈaxbeːrˌaɪtən]

You can find it in:

UngarischDeutsch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies