Ungari-Eesti sõnaraamat »

sajtóorgánum tähendus null.

UngariEesti
sajtóorgánum

elund

orel

organ