Tysk-Ungersk ordbok » abverlangen [verlangte ab; hat abverlangt] är på ungerska

TyskaUngerska
abverlangen [verlangte ab; hat abverlangt] Verb

követel◼◼◼ ige

megkövetel◼◼◼ ige

elvár ige

megkíván ige

die Hat Substantiv
[hˈat]

követelés◼◼◼ főnév

ab heute Phrase

mától (kezdve/fogva)◼◼◼ kifejezés

zujauchzen (hat) Verb
[tsuːjˈaʊxtsən]

éljenez ige

köszönt ige

megéljenez ige

üdvözöl ige

ujjongva üdvözöl kifejezés

vkit ujjongva köszönt kifejezés

ab und an Phrase

hébe-hóba kifejezés

ab + Dativ preposition
[ˈap]

-ból/-ből (hely) elöljárószó
elöljáró

ab und zu

időnként◼◼◼

hébe-hóba kifejezés

ab + Dativ preposition
[ˈap]

-tól/-től elöljárószó
elöljáró

abfallen (fällt ab) [fiel ab; ist abgefallen] Verb
[ ˈapfˌalən]

leesik◼◼◼ ige

sie hat gekündigt

ő lemondott

abnehmen (nimmt ab) [nahm ab; hat abgenommen] Verb
[ ˈapnˌeːmən]

fogy◼◼◼ ige

abmessen (misst ab) [maß ab; hat abgemessen] Verb
[ ˈapmˌɛsən]

lemér◼◼◼ ige

abschlagen (schlägt ab) [schlug ab; hat abgeschlagen] Verb
[ ˈapʃlˌɑːɡən]

visszautasít◼◼◼ ige

abkönnen (kann ab) [konnte ab; hat abgekonnt] Verb

elbír ige

Es hat ausgewintert.

Vége a télnek.

abraten (rät ab) [riet ab; hat abgeraten] Verb

nem ajánl◼◼◼ kifejezés

abstechen (sticht ab) [stach ab; hat abgestochen] Verb
[ˈapʃtˌɛçən]

levág (állatot)◼◼◼ ige

Wer hat gewonnen?

Ki nyert?

abfangen (fängt ab) [fing ab; hat abgefangen] Verb
[ ˈapfˌaŋən]

elkap◼◼◼ ige

absaufen (säuft ab) [soff ab; hat abgesoffen] Verb
[ ˈapzˌaʊfən]

megitat ige

abgeben (gibt ab) [gab ab; hat abgegeben (+Akkusativ)] Verb
[ ˈapɡˌeːbən]

vmi lesz (vmivé válik) kifejezés

es hat ausgefroren

a fagyos idő megszűnt

abblasen (bläst ab) [blies ab; hat abgeblasen] Verb

lefúj◼◼◼ ige

abstehlen (stiehlt ab) [stahl ab; hat abgestohlen jemandem etwas] Verb
[ˈapʃtˌeːlən]

ellop valakitől valamit kifejezés

abwerben (wirbt ab) [warb ab; hat abgeworben] Verb
[ˈapvˌɛɾbən]

átcsábít (más munkhelyre)◼◼◼ ige

abwerfen (wirft ab) [warf ab; hat abgeworfen] Verb

ledob◼◼◼ ige

abschmelzen (schmilzt ab) [schmolz ab; hat abgeschmolzen] Verb
[ˈapʃmˌɛltsən]

kiolvaszt ige

abwaschen (wäscht ab) [wusch ab; hat abgewaschen] Verb
[ ˈapvˌaʃən]

lemos◼◼◼ ige

er hat vollendet

kiszenvedettátv

abfressen (frisst ab) [fraß ab; hat abgefressen] Verb
[ ˈapfrˌɛsən]

lelegel ige

Warten wir ab!

Várjuk meg a végét!

You can find it in:

TyskaUngerska