Tysk-Rysk ordbok »

ab und zu betyder på ryska

TyskaRyska
ab und zu Phrase

временами phrase

иногда phrase