Tysk-Fransk ordbok »

zustopfen betyder på franska

TyskaFranska
zustopfen [stopfte zu; hat zugestopft] Verb

boucherverbe

raccommoderverbe