Synonym-Romanian dictionary »

umit synonyms in Romanian

SynonymRomanian
anumit

anume

aparte

cunoscut

deosebit

determinat

fixat

hotărât

oarecare

oarecine

osebit

precizat

special

specificat

stabilit

statornicit

denumit

intitulat

numit

poreclit

supranumit

titluit

zis

dumitriță

aurată

cătălină

florideiarnă

gurapaharului

mărgărită

roman

romanițămare

rujădetoamnă

salomiigalbene

mulțumit

bucuros

împăcat

împăciuit

mulțumitor

norocit

odihnit

satisfăcut

sătul

mulțumită

datorită

slavă

12