Swedish-English dictionary »

mål meaning in English

SwedishEnglish
mål

aim, winning-post, target, goal, goals, idiom

goal

goals

target

winning-post

mål, sikte, syfte, måtta

aim

mål, språkegenhet

idiom

mål mat

meal

måla

paint

måla, smink

paint

målande

graphic

målarbok

colorbook

målarduk

canvas

målare

painter

målarkludd

dauber

måleri

painting

mållös

speechless

mållös, stum

speechless

målmedveten

purposeful

målning

picture, painting

målning, måleri

painting

målsman

guardian

målsman, förmyndare, väktare

guardian

måltid

repast

repast, meal

måltid, mål mat

meal

målvakt

goalkeeper

affär, rörelse, göromål

business

avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt

purpose

bearbeta, verka, göromål, job, syssla, verk

work

bringa i trångmål

straiten

brottmål

criminal case

dialekt, landsmål

dialect

dröjsmål

delay

flingor, spannmål

cereals

föremål

items

subject, items, object

föremål, ämne, subjekt, undersåte

subject

gemål

consort

giftemål

marriage

12

You can find it in:

SwedishEnglish