Swedish-English dictionary »

göra meaning in English

SwedishEnglish
göra

do, cause, act, make

göra, duga, uträtta

do

göra arvslös

disinherit

göra bekant med

acquaint

göra besviken

disappoint

göra besviken, svika

disappoint

göra döv

deafen

göra en gentjänst

reciprocate

göra en resa

make a journey

göra en räd

forage

göra en räd, foder, plundra

forage

göra en tjänst

oblige

göra en tjänst, förplikta

oblige

göra fin

spruce

göra flytande

liquefy

göra fruktbar

enrich

göra fruktbar, berika

enrich

göra grov

roughen

göra högre

louden

göra intrång

infringe

göra invändningar

demur

göra klar

clarify

göra kornig

granulate

göra kär

endear

göra lantlig

ruralize

göra ledsen

sadden

göra matt

tarnish

göra mottaglig

predispose

göra mållös

dumbfound

göra oförmögen

incapacitate

göra om

redo

redo, revamp

revamp

göra orörlig

immobilize

göra räder mot

raid

göra räder mot, räd

raid

göra sin röst hörd

make one's voice heard

göra skillnad

discriminate

göra snitt i kanten

indent

göra till gel

jellify

12

You can find it in:

SwedishEnglish