Svensk-Engelsk ordbok »

svar är på engelska

SvenskaEngelska
svar

answers

rejoinder, answers, reply, answer

svar, genmäla, svara

reply

svar, replik

rejoinder

svära

swear

svara

correspond, reply, rejoin, answer, respond

respond

svarande

defendant

svarar

answering

corresponds

corresponds, answering

svärd

sword

svärdotter

daughter-in law

svärdotter, sonhustru

daughter-in law

svärdsfäste

hilt

svärdslukare

sword-swallower

svärdsskida

scabbard

svärfar

father-in-law

svärm

swarm, cluster

svärm, klunga, klase

cluster

svärm, vimla, myller, svärma, myllra

swarm

svärm-

alluvial

svärma

swarm, rave

svärma för

dream about

svärmare

enthusiast

enthusiast, zealot

zealot

svärmor

mother-in-law

svarsmärke

reply-stamp

svarsmärken

reply-stamps

svärson

son-in-law, son-in-law

svärson, svärson, måg

son-in-law

svart

black

svart tavla

blackboard

svärta

blacken

svartfot

scab

svarting

darky

svartkonst

necromancy

svartmuskig

swarthy

svartna

blacken

12

You can find it in:

SvenskaEngelska