Švédčina-Angličtina slovník »

annan znamená v Angličtina

ŠvédčinaAngličtina
annan pronoun

another pronoun

else pronoun

otherguess, other, else, another pronoun

annan, av ett annat slag

otherguess

annandag (jul)

day after Christmas Day

annans

else's

annanstans adverb

elsewhere adverb

annanstans, någon annanstans, annorstädes

elsewhere

brännande adjective

burning adjective

burning, caustic adjective

en annans

another's

erkännande [~t ~n] noun

acknowledgement noun

acknowledgment noun

acknowledgment, acknowledgement noun

frikännande [~t ~n] noun

absolution noun

absolution, acquittal noun

acquittal noun

godkännande [~t ~n] noun

validation noun

validation, approval noun

godkännande, gillande, bifall, anklang

approval

godkännandet

authorizing

halsbränna [~n] noun

heartburn noun

handkanna [~n ~kannor] noun

pitcher, ewer noun

igenkännande [~t ~n] noun

recognition noun

kanna [~n kannor] noun

can, pot, jug noun

någon annanstans

elsewhere

övrig, annan

other

panna [~n pannor] noun

forehead noun

forehead, pan, brow noun

rynka pannan

frown

skarp, brännande

caustic

solbränna [~n ~brännor] noun

tan noun

spännande adjective

stirring adjective

stirring, thrilling, exciting adjective

spännande, rafflande

thrilling

spännande, retande

exciting

stannande

staying

stekpanna [~n ~pannor] noun

frying-pan noun

stupränna [~n ~rännor] noun

spout, waterspout noun

waterspout noun

12

Ďalšie možnosti vyhľadávania:

ŠvédčinaAngličtina