Svéd-magyar orvosi szótár »

förstå jelentése magyar orvosi

Svédmagyar orvosi
förståelse -n

felfogás [intellectus]

felfogóképesség [intellectus]

förståelse -n -r [uppskattning]

értékelés

förståelsefull -t -a

együttérző [sympathicus]

megértő

förstånd -et

értelem [phren]

értelmi képesség

felfogó képesség

intellektus

intelligencia

förståndsgåva -n förståndsgåvor

értelmi adottság [capacitas intellectualis]

értelmi képesség [capacitas intellectualis]

értelmi tehetség [capacitas intellectualis]

förståndshandikapp -et - -en

értelmi fogyatékosság

lelki fejlődési zavar

förståndshandikappad förståndshandikappat

értelmi fogyatékos [mentally disabled, mentally ill, mentally handicapped]

förståndsutveckling -en -ar

intelligencia kialakulása ● szellemi fejlődés

förståndsverksamhet -en -er

mentális tevékenység

agnosi -n [oförmåga att tolka [förstå] [innesintryck trots normal sinnesfunktion]

agnózia [agnosia]

felismerés hiánya [agnosia]

felismerés zavara [agnosia]

tárgyak és egyének fel nem ismerése [agnosia]

avsaknad av förståelse när det gäller hörsel

szavak hallása megértésük hiányában [aphasia auditiva, aphasia receptiva, aphasia sensoria]

framförstående

elől álló ● előtte álló

framförstånde

az elején álló [anterior, proreus]

elöl álló [anterior, proreus]

elöl fekvő [anterior]

elülső [anterior]

mellső [anterior]

gerotranscendens -en [förståelse av vad utvecklingsprocessen mot åldrande är och vad åldrandet kan innebära]

gerotranszcendencia [az öregedési folyamat és az öregedés megértésének elmélete]

gestaltpsykologi -n [människan behöver förstå saker som helheter o. som försöker beskriva sådana helheter utifrån deras gestaltkvaliteter]

alaklélektan ● gestaltpszichológia [az egész alak észlelete több a részek egyszerű összegénél, és az egész a részekhez képest elsődleges]

grundligt förstå sig

alaposan ért [på något-valamihez]

ha[va] förståndet i behåll

eszméleténél van

észnél van

öntudatnál van

ha[va] svårt att förstå

nehéz felfogású

hörförståelse -n

hallott szöveg értése

hörförståelseprov -et -

teszt a hallott szöveg értéséből

missförstånd -et

tévedés [erratum]

oförståelig -t -a

értelmetlen [beszéd]

12

További keresési lehetőségek:

Svédmagyar orvosi