Spanisch-Ungarisch Wörterbuch » muy Bedeutung in Ungarisch

SpanischUngarisch
muy

éppen az a

igazi

igen

igen sok

igen sokat

maga a

maguk a

nagyon

muy caliente

forró

muy corto

nagyon rövidre

el argumento era muy complejo

a cselekmény elég összetett volt

él es muy buen actor

őegy nagyon jó színész

el museo tiene una colección muy buena de ...

ebben a múzeumban egy nagyon jó ... gyűjtemény található

ella es muy buena actriz

őegy nagyon jó színésznő

era muy buena

ez igazán jó volt

está lloviendo muy fuerte

szakad az eső

está muy animado esta noche

a ma este nagyon vidám

estás muy guapo/guapa

remekül nézel ki

estás muy guapo/guapa esta noche

nagyon csinos vagy ma este

estoy muy congestionado

vértolulásom van

estoy muy ocupado en estos momentos

pillanatnyilag nagyon elfoglalt vagyok

gracias, lo he pasado muy bien esta noche

köszönöm, remek estém volt

ha llovido muy fuerte esta mañana

nagyon zuhogott ma reggel

hablas inglés muy bien

nagyon jól beszél angolul

hace un viento muy fuerte

erős szél fúj

he estado muy ocupado

nagyon elfoglalt voltam

la acción era muy lenta

túl lassú film volt

la acción era muy rápida

ez nagyon gyors film volt

la señal que obtengo es muy débil

nagyon rossz a térerő

las entradas eran muy baratas

a jegyek nagyon olcsók voltak

me he sentido muy cansado

nagyon fáradtnak érzem magam

no, no soy muy deportista

nem, én nem vagyok különösebben sportos

no hace muy buen día

ez nem egy túl kellemes nap

no le escucho muy bien

nem hallom jóln

no me estoy sintiendo muy bien

nem érzem túl jól magam

no muy bien

nem túl jól

no muy corto

ne túl rövidre

no muy hecho

angolosan

se te ve muy bien

"jól nézel ki; jól néztek ki"

te encuentro muy atractivo/a

nagyon vonzónak talállak

12

You can find it in:

SpanischUngarisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies