słownik węgiersko-niemiecki » szerkezeti w języku niemieckim

węgierskiniemiecki
szerkezeti

strukturell◼◼◼ » Adjektiv
[ʃtɾˌʊktuːrˈɛl]

konstruktiv [konstruktiver; am konstruktivsten]◼◻◻ » Adjektiv
[kɔnstɾʊktˈiːf]

der Strukturwandel [des Strukturwandels; die Strukturwandel]◼◻◻ » Substantiv
[ʃtɾˈʊktʊɐvˌandəl]

die Konstruktivität » Substantiv
[kɔnstɾʊktˈiːviːtˈɛːt]

struktural » Adjektiv
[ʃtɾˌʊktuːrˈɑːl]

szerkezeti földtan kifejezés

die Tektonik [der Tektonik; —] » Substantiv
[tˈɛktoːnˌiːk]

szerkezeti földtani kifejezés

tektonisch » Adjektiv
[tɛktˈoːnɪʃ]

szerkezeti képlet kifejezés

die Strukturformel [der Strukturformel; die Strukturformeln] » Substantiv
[ʃtɾˈʊktʊɐfˌɔɾməl]

szerkezeti lakatos kifejezés

der Stahlbauschlosser » Substantiv
[ʃtˈɑːlbaʊʃlˌɔsɜ]

szerkezeti rajz kifejezés

die Konstruktionszeichnung » Substantiv
[kɔnstɾˈʊktsɪˌoːnstsaɪçnˌʊŋ]

szerkezetileg átalakít kifejezés

umstrukturieren [strukturierte um; hat umstrukturiert] » Verb
[ ʊmʃtɾˌʊktuːrˈiːrən]

szerkezetileg gyenge

strukturschwach »[ʃtɾˈʊktʊɐʃvˌax]

You can find it in:

węgierskiniemiecki

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies