słownik węgiersko-niemiecki » pontos w języku niemieckim

węgierskiniemiecki
pontos melléknév

genau [genauer; am genauesten]◼◼◼ Adjektiv
[ɡənˈaʊ]

präzise [präziser; am präzisesten]◼◼◻ Adjektiv
[prˈɛːtsɪsə]

akkurat [akkurater; am akkuratesten]◼◻◻ Adjektiv
[ˌakuːrˈɑːt]

deutlich [deutlicher; am deutlichsten]◼◻◻ Adjektiv
[dˈɔøtlɪç]

pünktlich [pünktlicher; am pünktlichsten]◼◻◻ Adjektiv
[pˈʏŋktlɪç]

abgemessen Adjektiv

fein [feiner; am feinsten] Adjektiv
[fˈaɪn]

flusig[flˈuːzɪç]

säuberlich [säuberlicher; am säuberlichsten] Adjektiv
[zˈɔøbɜlˌɪç]

sinngetreu Adjektiv
[zˈɪnŋɛtɾˌɔø]

strikt [strikter; am striktesten] Adjektiv
[ʃtɾˈɪkt]

pontos adatok alapján kifejezés

an Hand genauer daten phrase

pontos betartás főnév

die Anhänglichkeit [der Anhänglichkeit] Substantiv
[ˈanhˌɛŋlɪçkˌaɪt]

pontos hangolás főnév

die Feinabstimmung Substantiv
[fˈaɪnˌapʃtˌɪmʊŋ]

pontos idő

die genaue Zeit

genaue Zeit

pontos idő (az óra által mutatott idő) főnév

die Uhrzeit [der Uhrzeit; die Uhrzeiten] Substantiv
[ˈuːɾtsaɪt]

pontos időjelzés (rádióban) főnév

die Zeitansage Substantiv
[tsˈaɪtˌanzˌɑːɡə]

pontos magasságmérő kifejezés

der Präzisionshöhenreißer Substantiv
[prˈɛːtsiːzˌɪoːnshˌøːənrˌaɪsɜ]

Pontos megjelenést kérünk!

Um pünktliches Erscheinen wird gebeten.

pontos mérés

Feinmessung[fˈaɪnmˌɛsʊŋ]

pontos munka kifejezés

die Maßarbeit Substantiv
[mˈɑsaɾbˌaɪt]

pontosan határozószó
közb

eben◼◼◼ Adverb
[ˈeːbən]

pontosan

ganz genau◼◼◻

pontosan határozószó
ritk

strikte◼◻◻ Adverb
[ʃtɾˈɪktə]

(hajszál)pontosan kifejezés

auf Zoll und Linie phrase

pont(osan) határozószó

gerade Adverb

pontosan határozószó

auf ein Haar phrase

aufs Haar phrase

nach der Schnur

stracks Adverb
[ʃtɾˈaks]

pontosan 12-kor

um punkt 12 Uhr

pontosan a közepén

gerade in der Mitte

pontosan az

diejenige[dˈiːjeːnˌɪɡə]

Pont(osan) az ellenkezője igaz.

Es stimmt das strikte Gegenteil davon.

pontosan beállít ige

adjustieren [adjustierte; hat adjustiert] Verb
[ˌatjʊstˈiːrən]

pontosan így

geradeso[ɡərˈɑdeːzˌoː]

pontosan járó (óra) melléknév

richtiggehend Adjektiv
[rˈɪçtɪɡɡˌeːənt]

pontosan kijelöl ige

auszirkeln [zirkelte aus; hat ausgezirkelt] Verb

pontosan meghatároz ige

definieren [definierte; hat definiert] Verb
[ dˌeːfiːnˈiːrən]

12

You can find it in:

węgierskiniemiecki

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies