słownik węgiersko-niemiecki » kap w języku niemieckim

węgierskiniemiecki
kapásból főnév

das Effeff [des -; —] » Substantiv
[ɛfˈɛf]

kapásból mondott beszéd kifejezés

die Stegreifrede » Substantiv
[ʃtˈɛɡraɪfrˌeːdə]

kapásművelés főnév

der Hackbau » Substantiv
[hˈakbaʊ]

kapásnövény főnév

die Hackfrucht [der Hackfrucht; die Hackfrüchte] » Substantiv
[hˈakfrʊxt]

kapaszkodik

klammern [klammerte; hat geklammert] » Verb
[klˈamɜt]

klammernden »[klˈamɛɾndən]

(fel)kapaszkodik ige
bot

ranken [rankte; hat gerankt] » Verb
[ rˈaŋkən]

kapaszkodik vmibe

sich an etw klammern

Kapaszkodj!

Halte dich fest!

kapaszkodó főnév

der Handlauf◼◼◼ » Substantiv
[hˈantlˌaʊf]

kapaszkodó fogantyú kifejezés

der Haltegriff » Substantiv
[hˈaltɛɡrˌɪf]

kapaszkodó növény kifejezés
bot

die Kletterpflanze [der Kletterpflanze; die Kletterpflanzen] » Substantiv
[klˈɛtɜpflˌantsə]

kapaszkodóhajó főnév

Tauer » Substantiv
[tˈaʊɜ]

kapaszkodószerv

Haftorgan »[hˌaftɔɾɡˈɑːn]

kapátoló buldózer kifejezés

der Löffelbagger » Substantiv
[lˈœfəlbˌaɡɜ]

kapcabetyár főnév
rég

der Buschklepper » Substantiv
[bˈʊʃklɛpɜ]
veraltet

kapcarongy

Fußlappen »[fˈʊslapən]

kapcsán

gelegentlich »[ɡəlˈeːɡəntlɪç]

kapcsol

geschaltet◼◼◼ »[ɡəʃˈaltət]

koppeln [koppelte; hat gekoppelt]◼◼◻ » Verb
[kˈɔpəln]

schalen [schalte; hat geschalt]◼◻◻ » Verb
[ʃˈaltət]

krampen [krampte; hat gekrampt] » Verb
[krˈampən]

kuppeln [kuppelte; hat gekuppelt] » Verb
[ kˈʊpəln]

kapcsolás főnév
vill

die Schaltung [der Schaltung; die Schaltungen]◼◼◼ » Substantiv
[ʃˈaltʊŋ]

kapcsolás főnév

die Verbindung [der Verbindung; die Verbindungen]◼◼◻ » Substantiv
[fɛɾbˈɪndʊŋ]

kapcsolás főnév
távk

das Anschluss [des Anschlusses; die Anschlüsse]◼◼◻ » Substantiv
[ˈanʃlˌʊs]

kapcsolás főnév

die Kupplung [der Kupplung; die Kupplungen]◼◻◻ » Substantiv
[kˈʊplʊŋ]

(össze)kapcsolás főnév

die Koppelung » Substantiv
[kˈɔpəlˌʊŋ]

die Kopplung » Substantiv
[kˈɔplʊŋ]

kapcsolás

kopulatives »[kˌoːpuːlatˈiːvəs]

kapcsolás (rádióban, televízióban) főnév

die Schaltung [der Schaltung; die Schaltungen]◼◼◼ » Substantiv
[ʃˈaltʊŋ]

kapcsolásfejlesztés főnév

die Schaltungsentwicklung » Substantiv
[ʃˈaltʊŋsˌɛntvɪklˌʊŋ]

kapcsolási cím kifejezés

die Verkettungsadresse » Substantiv
[fɛɾkˈɛtʊŋsˌadrɛsə]

kapcsolási gyakoriság kifejezés

die Schalthäufigkeit » Substantiv
[ʃˈaltɔøfˌɪçkaɪt]

kapcsolási idő kifejezés

die Schaltzeit » Substantiv
[ʃˈaltsaɪt]

kapcsolási impulzus kifejezés

die Schaltstossspannung » Substantiv
[ʃˈaltstoːsʃpˌanʊŋ]

kapcsolási központ kifejezés

die Vermittlungszentrale » Substantiv
[fɛɾmˌɪtlʊŋstsəntɾˈɑːlə]

kapcsolási parancs kifejezés

der Schalterbefehl » Substantiv
[ʃˈaltɜbˌeːfeːl]

kapcsolási rajz kifejezés

das Schaltbild [des Schaltbildes, des Schaltbilds; die Schaltbilder] » Substantiv
[ʃˈaltbɪlt]

das Schaltdiagramm » Substantiv
[ʃˌaltdiːaɡrˈam]

1234

You can find it in:

węgierskiniemiecki

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies