słownik węgiersko-francuski »

kiabáló w języku francuskim

węgierskifrancuski
kiabáló

braillard(e) noun

criailleur (euse) noun

criard(e) noun participle

tapageur (euse) participle

voyant(e) participle

You can find it in:

węgierskifrancuski