słownik węgiersko-angielski »

tartalmaz w języku angielskim

węgierskiangielski
tartalmaz ige

contain [contained, contained, containing, contains]◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈteɪn] [US: kən.ˈteɪn]

contains◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈteɪnz] [US: kən.ˈteɪnz]

include [included, included, including, includes]◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈkluːd] [US: ˌɪn.ˈkluːd]

consist [consisted, consisted, consisting, consists]◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈsɪst] [US: kən.ˈsɪst]

comprise [comprised, comprised, comprising, comprises]◼◻◻ verb
[UK: kəm.ˈpraɪz] [US: kəm.ˈpraɪz]

consists◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈsɪsts] [US: kən.ˈsɪsts]

incorporate [incorporated, incorporated, incorporating, incorporates]◼◻◻ verb
[UK: ɪnˈk.ɔː.pə.reɪt] [US: ˌɪnˈk.ɔːr.pə.ˌret]

conclude [concluded, concluded, concluding, concludes]◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈkluːd] [US: kən.ˈkluːd]

encompass [encompassed, encompassed, encompassing, encompasses]◼◻◻ verb
[UK: ɪnˈk.ʌm.pəs] [US: enˈk.ʌm.pəs]

exist [existed, existed, existing, exists]◼◻◻ verb
[UK: ɪɡ.ˈzɪst] [US: ɪg.ˈzɪst]

exists verb
[UK: ɪɡ.ˈzɪsts] [US: ɪg.ˈzɪsts]

purport [purported, purported, purporting, purports] verb
[UK: pə.ˈpɔːt] [US: ˈpɝː.ˌpɔːrt]

be contained verb
[UK: bi kən.ˈteɪnd] [US: bi kən.ˈteɪnd]

tartalmaz (edényt) ige

hold [held, held]◼◼◼ irregular verb
[UK: həʊld held held] [US: hoʊld ˈheld ˈheld]

tartalmazás főnév

comprehension [comprehensions] noun
[UK: ˌkɒm.prɪ.ˈhen.ʃn̩] [US: ˌkɑːm.pri.ˈhen.ʃn̩]

consistency [consistencies] noun
[UK: kən.ˈsɪ.stən.si] [US: kən.ˈsɪ.stən.si]

containing noun
[UK: kən.ˈteɪn.ɪŋ] [US: kən.ˈteɪn.ɪŋ]

tartalmazó főnév melléknév

containing◼◼◼ noun adjective
[UK: kən.ˈteɪn.ɪŋ] [US: kən.ˈteɪn.ɪŋ]

tartalmazott melléknév

included◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈkluː.dɪd] [US: ˌɪn.ˈkluː.dəd]

tartalmazza

includes◼◼◼[UK: ɪn.ˈkluːdz] [US: ˌɪn.ˈkluːdz]

50 térfogatszázaléknál több alkoholt tartalmazó

over-proof[UK: ˈəʊv.ə(r) pruːf] [US: ˈoʊv.r̩ ˈpruːf]

áfát tartalmazza

including vat[UK: ɪn.ˈkluːd.ɪŋ væt] [US: ˌɪn.ˈkluːd.ɪŋ ˈvæt]

antimont tartalmazó melléknév
ásv

stibial adjective
[UK: stˈɪbɪəl] [US: stˈɪbɪəl]

antracitot tartalmazó réteg főnév

culm [culms] noun
[UK: kʌlm] [US: kʌlm]

aranyat tartalmazó agyag

wash-dirt[UK: wɒʃ dɜːt] [US: ˈwɑːʃ ˈdɝːt]

az ismeretlen negyedik hatványát tartalmazó melléknév
menny

biquadratic adjective
[UK: ˌbaɪ.kwɒ.ˈdræ.tɪk] [US: ˌbaɪ.kwɑː.ˈdræ.tɪk]

belőtt példány (üres lapokat tartalmazó) (könyv lapjai közt) (átv)

interleaved copy[UK: ˌɪn.tə.ˈliːvd ˈkɒ.pi] [US: ˌɪn.tə.ˈliːvd ˈkɑː.pi]

bőrdaganat (keratint, hajat tartalmazó ciszta) (epidermoid) főnév

epidermoid [epidermoids] noun
[UK: ˌepɪdˈɜːmɔɪd] [US: ˌepɪdˈɜːmɔɪd]

bőrszerű elemeket tartalmazó ciszta a szaruhártyában és a kötőhártyábana (choriostoma epibulbaris)

epibulbar choristoma[UK: ˈepɪbˌʌlbɑː kˌɔːrɪstˈəʊmə] [US: ˈepɪbˌʌlbɑːr kˌoːrɪstˈoʊmə]

cériumot tartalmazó melléknév

ceric adjective
[UK: sˈerɪk] [US: sˈerɪk]

cselszövény magvát tartalmazó rész főnév

epitasis noun
[UK: ˌepɪtˈɑːsiz] [US: ˌepɪtˈɑːsiz]

cukrot nem tartalmazó melléknév

unsugared adjective
[UK: ˌʌnˈʃʊgəd ] [US: ʌnˈʃʊgərd ]

drágaköveket tartalmazó melléknév
ásv

gemmiferous adjective
[UK: dʒe.ˈmɪ.fə.rəs] [US: dʒe.ˈmɪ.fə.rəs]

egy ásványt tartalmazó melléknév
ásv

monomineral adjective
[UK: mˈɒnəʊmˌɪnərəl] [US: mˈɑːnoʊmˌɪnɚrəl]

egy helyettesíthető hidrogént tartalmazó melléknév

monohydric adjective
[UK: mˌɒnəʊhˈaɪdrɪk] [US: mˌɑːnoʊhˈaɪdrɪk]

egyoldalú szerződést tartalmazó okirat

deed-poll[UK: diːd pəʊl] [US: ˈdiːd poʊl]

ellenvádat tartalmazó melléknév

recriminative adjective
[UK: rɪ.ˈkrɪ.mɪ.nə.tɪv] [US: rɪ.ˈkrɪ.mɪ.nə.tɪv]

recriminatory adjective
[UK: rɪ.ˈkrɪ.mɪ.nət.r̩i] [US: rɪ.ˈkrɪ.mɪ.nət.r̩i]

emésztetlen ételmaradékot tartalmazó széklet (dysenteria chronica)

coeliac flux (coeliac passion, celiac passion, lientery)[UK: sˈiːlɪˌak flˈʌks] [US: sˈiːlɪˌæk flˈʌks]

értelmileg tartalmaz ige

imply [implied, implied, implying, implies] verb
[UK: ɪm.ˈplaɪ] [US: ˌɪm.ˈplaɪ]

12

You can find it in:

węgierskiangielski