słownik węgiersko-angielski »

szint w języku angielskim

węgierskiangielski
szint főnév

level [levels]◼◼◼ noun
[UK: ˈlev.l̩] [US: ˈlev.l̩]

story [stories]◼◼◻ noun
[UK: ˈstɔː.ri] [US: ˈstɔː.ri]

rate [rates]◼◼◻ noun
[UK: reɪt] [US: ˈreɪt]

plane [planes]◼◻◻ noun
[UK: pleɪn] [US: ˈpleɪn]

mark [marks]◼◻◻ noun
[UK: mɑːk] [US: ˈmɑːrk]

tier [tiers]◼◻◻ noun
[UK: tɪə(r)] [US: ˈtiːr]

storey [storeys]◼◻◻ noun
[UK: ˈstɔː.ri] [US: ˈstɔː.ri]

horizon [horizons]◼◻◻ noun
[UK: hə.ˈraɪz.n̩] [US: hə.ˈraɪz.n̩]

bench [benches] noun
[UK: bentʃ] [US: ˈbentʃ]

szint (épület, bánya) főnév

floor [floors]◼◼◼ noun
[UK: flɔː(r)] [US: ˈflɔːr]

színt ad (vmnek)

give colour to something[UK: ɡɪv ˈkʌ.lə(r) tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡɪv ˈkʌ.lər ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

szint alatti emelkedés

sub-elevation[UK: sʌb ˌe.lɪ.ˈveɪʃ.n̩] [US: ˈsəb ˌe.lə.ˈveɪʃ.n̩]

színt bemond

declare a suit[UK: dɪ.ˈkleə(r) ə suːt] [US: dɪ.ˈkler ə ˈsuːt]

színt játszik ige

opalize verb
[UK: ˈəʊpəlˌaɪz] [US: ˈoʊpəlˌaɪz]

színt kap

tinge[UK: tɪndʒ] [US: ˈtɪndʒ]

színt kérő kontra

take-out double[UK: teɪk ˈaʊt ˈdʌb.l̩] [US: ˈteɪk ˈaʊt ˈdʌb.l̩]

színt kölcsönöz (vmnek)

give colour to something[UK: ɡɪv ˈkʌ.lə(r) tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡɪv ˈkʌ.lər ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

színt nyer

tinge[UK: tɪndʒ] [US: ˈtɪndʒ]

színt tagadó játékos (kártya) főnév

renouncer noun
[UK: rɪˈnaʊnsə ] [US: rɪˈnaʊnsər ]

színt vall

commit oneself[UK: kə.ˈmɪt wʌn.ˈself] [US: kə.ˈmɪt wʌn.ˈself]

színt visz (vmibe) ige

enliven [enlivened, enlivened, enlivening, enlivens] verb
[UK: ɪn.ˈlaɪv.n̩] [US: en.ˈlaɪv.n̩]

szintagma főnév
nyelvt

syntagm [syntagms] noun
[UK: sˈɪntam] [US: sˈɪntæm]

szintagmatikus melléknév

syntagmatic adjective

szintaktikai melléknév

syntactic◼◼◼ adjective
[UK: sɪn.ˈtæk.tɪk] [US: sɪn.ˈtæk.tək]

szintaktikai hiba

syntax error[UK: ˈsɪn.tæks ˈe.rə(r)] [US: ˈsɪn.ˌtæks ˈe.rər]

szintaktikailag független melléknév

syntactically independent adjective
[UK: sɪn.ˈtæk.tɪk.l̩i ˌɪn.dɪ.ˈpen.dənt] [US: sɪn.ˈtæk.tɪk.l̩i ˌɪn.də.ˈpen.dənt]

szintalatti főnév

sublevel [sublevels] noun
[UK: sˈʌblevəl] [US: sˈʌblevəl]

színtársulat főnév

troupe [troupes]◼◼◼ noun
[UK: truːp] [US: ˈtruːp]

company [company]◼◼◼ noun
[UK: ˈkʌm.pə.ni] [US: ˈkʌm.pə.ni]

acting company noun
[UK: ˈækt.ɪŋ ˈkʌm.pə.ni] [US: ˈækt.ɪŋ ˈkʌm.pə.ni]

theatrical company noun
[UK: θɪ.ˈæ.trɪk.l̩ ˈkʌm.pə.ni] [US: θi.ˈæ.trɪk.l̩ ˈkʌm.pə.ni]

színtársulat tagja főnév

trouper noun
[UK: ˈtruː.pə(r)] [US: ˈtruː.pər]

színtartó melléknév

fast [faster, fastest]◼◼◼ adjective
[UK: fɑːst] [US: ˈfæst]

színtartó melléknév
US

colorfast◼◼◼ adjective
[UK: ˈkə.lərˌ.fæst] [US: ˈkə.lər.ˌfæst]

színtartó melléknév

colour-fast adjective
[UK: ˈkʌ.lə(r) fɑːst] [US: ˈkʌ.lər ˈfæst]

fadeless adjective
[UK: ˈfeɪd.lɪs] [US: ˈfeɪd.lɪs]

never-fading adjective
[UK: ˈne.və(r) ˈfeɪd.ɪŋ] [US: ˈne.vər ˈfeɪd.ɪŋ]

sun-proof adjective
[UK: sʌn pruːf] [US: ˈsən ˈpruːf]

sunproof◼◻◻ adjective
[UK: ˈsʌn.pruːf] [US: ˈsʌn.ˌpruːf]

unfadable adjective
[UK: ˌʌnˈfeɪdəbl ] [US: ʌnˈfeɪdəbl ]

12

You can find it in:

węgierskiangielski