słownik węgiersko-angielski »

sürgöny w języku angielskim

węgierskiangielski
sürgöny főnév

telegram [telegrams]◼◼◼ noun
[UK: ˈte.lɪ.ɡræm] [US: ˈte.lə.ˌɡræm]

dispatch [dispatches]◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈspætʃ] [US: ˌdɪ.ˈspætʃ]

cable [cables]◼◼◻ noun
[UK: ˈkeɪb.l̩] [US: ˈkeɪb.l̩]

despatch [despatches]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈspætʃ] [US: dɪ.ˈspætʃ]

telegraph message noun
[UK: ˈte.lɪ.ɡrɑːf ˈme.sɪdʒ] [US: ˈte.lə.ˌɡræf ˈme.sədʒ]

sürgönydrót főnév

line-wire noun
[UK: laɪn ˈwaɪə(r)] [US: ˈlaɪn ˈwaɪər]

telegraph-wire noun
[UK: ˈte.lɪ.ɡrɑːf ˈwaɪə(r)] [US: ˈte.lə.ˌɡræf ˈwaɪər]

sürgönyileg határozószó

telegraphically adverb
[UK: ˌte.lɪ.ˈɡræ.fɪk.l̩i] [US: ˌte.lɪ.ˈɡræ.fɪk.l̩i]

sürgönypózna főnév

telegraph-pole noun
[UK: ˈte.lɪ.ɡrɑːf pəʊl] [US: ˈte.lə.ˌɡræf poʊl]

telegraph-post noun
[UK: ˈte.lɪ.ɡrɑːf pəʊst] [US: ˈte.lə.ˌɡræf poʊst]

sürgönystílus főnév

telegraphese noun
[UK: ˌte.lɪ.ɡrə.ˈfiːz] [US: ˌte.lɪ.ɡrə.ˈfiːz]

sürgönystílusban

telegraphically[UK: ˌte.lɪ.ˈɡræ.fɪk.l̩i] [US: ˌte.lɪ.ˈɡræ.fɪk.l̩i]

sürgönyválasz főnév

reply by wire noun
[UK: rɪ.ˈplaɪ baɪ ˈwaɪə(r)] [US: rə.ˈplaɪ baɪ ˈwaɪər]

sürgönyöz ige

wire [wired, wired, wiring, wires]◼◼◼ verb
[UK: ˈwaɪə(r)] [US: ˈwaɪər]

cable [cabled, cabled, cabling, cables]◼◼◻ verb
[UK: ˈkeɪb.l̩] [US: ˈkeɪb.l̩]

telegraph [telegraphed, telegraphed, telegraphing, telegraphs]◼◻◻ verb
[UK: ˈte.lɪ.ɡrɑːf] [US: ˈte.lə.ˌɡræf]

sürgönyünk igazolásaképpen

confirming our cable[UK: kən.ˈfɜːm.ɪŋ ˈaʊə(r) ˈkeɪb.l̩] [US: kən.ˈfɝːm.ɪŋ ˈaʊər ˈkeɪb.l̩]

megsürgönyöz ige

wire [wired, wired, wiring, wires]◼◼◼ verb
[UK: ˈwaɪə(r)] [US: ˈwaɪər]

telegraph [telegraphed, telegraphed, telegraphing, telegraphs] verb
[UK: ˈte.lɪ.ɡrɑːf] [US: ˈte.lə.ˌɡræf]

továbbít (sürgönyt) ige

translate [translated, translated, translating, translates]◼◼◼ verb
[UK: trænz.ˈleɪt] [US: trænz.ˈleɪt]

You can find it in:

węgierskiangielski