słownik węgiersko-angielski »

repedezett w języku angielskim

węgierskiangielski
repedezett melléknév

cracked◼◼◼ adjective
[UK: krækt] [US: ˈkrækt]

crackled◼◻◻ adjective
[UK: ˈkræk.l̩d] [US: ˈkræk.l̩d]

fractured◼◻◻ adjective
[UK: ˈfræk.tʃəd] [US: ˈfræk.tʃərd]

crazed◼◻◻ adjective
[UK: kreɪzd] [US: ˈkreɪzd]

rough◼◻◻ adjective
[UK: rʌf] [US: ˈrəf]

choppy adjective
[UK: ˈtʃɒ.pi] [US: ˈtʃɑː.pi]

crannied adjective
[UK: ˈkræ.nɪd] [US: ˈkræ.nɪd]

flawed adjective
[UK: flɔːd] [US: ˈflɒd]

rifted adjective
[UK: rɪf.tɪd] [US: rɪf.tɪd]

rimose adjective
[UK: rˈɪməʊs] [US: rˈɪmoʊs]

rimous adjective
[UK: rˈɪməs] [US: rˈɪməs]

rimulose adjective
[UK: rˈɪmjʊlˌəʊs] [US: rˈɪmjʊlˌoʊs]

shaky adjective
[UK: ˈʃeɪk.i] [US: ˈʃeɪk.i]

repedezett melléknév
biz

cracky adjective
[UK: ˈkræk.ɪ] [US: ˈkræk.iː]

repedezett (rimosus) melléknév

creviced adjective
[UK: ˈkrɛvɪst ] [US: ˈkrɛvəst ]

repedezett sarok

cracked heel[UK: krækt hiːl] [US: ˈkrækt ˈhiːl]

berepedezett

choppy[UK: ˈtʃɒ.pi] [US: ˈtʃɑː.pi]

felrepedezett

chappy[UK: ˈtʃæ.pɪ] [US: ˈtʃæ.piː]

kirepedezett

chapped◼◼◼[UK: tʃæpt] [US: tʃæpt]

kirepedezett ajkak

chapped lips[UK: tʃæpt lɪps] [US: tʃæpt ˈlɪps]

nem megrepedezett melléknév

uncracked adjective
[UK: ˌʌnˈkrækt ] [US: ʌnˈkrækt ]

You can find it in:

węgierskiangielski