słownik węgiersko-angielski »

populi] w języku angielskim

węgierskiangielski
nagy nyárlevelész (Chrysomela populi, Melasoma populi )

broad-shouldered leaf beetle[UK: brɔːd ˈʃəʊl.dəd liːf ˈbiːt.l̩] [US: ˈbrɒd ˈʃoʊl.dəd ˈliːf ˈbiːt.l̩]

nyárfafélék xantomonászos rákja (Xanthomonas populi okozta növénybetegség)

poplar canker[UK: ˈpɒ.plə(r) ˈkæŋkə(r)] [US: ˈpɑː.plər ˈkæŋkər]

You can find it in:

węgierskiangielski