słownik węgiersko-angielski »

nemesít w języku angielskim

węgierskiangielski
nemesít ige

ennoble [ennobled, ennobled, ennobling, ennobles]◼◼◼ verb
[UK: ɪ.ˈnəʊb.l̩] [US: ɪˈno.ʊb.l̩]

sublimate [sublimated, sublimated, sublimating, sublimates]◼◼◻ verb
[UK: ˈsʌ.blɪ.meɪt] [US: ˈsʌ.blɪ.meɪt]

gentle [gentled, gentled, gentling, gentles]◼◻◻ verb
[UK: ˈdʒen.tl̩] [US: ˈdʒen.tl̩]

improve [improved, improved, improving, improves]◼◻◻ verb
[UK: ɪm.ˈpruːv] [US: ˌɪm.ˈpruːv]

temper [tempered, tempered, tempering, tempers]◼◻◻ verb
[UK: ˈtem.pə(r)] [US: ˈtem.pər]

refine [refined, refined, refining, refines] verb
[UK: rɪ.ˈfaɪn] [US: rə.ˈfaɪn]

sublimates verb
[UK: ˈsʌ.blɪ.meɪts] [US: ˈsʌ.blɪ.meɪts]

nemesített szeder főnév
növ

youngberry noun
[UK: jˈʌŋbəri] [US: jˈʌŋberi]

nemesíthető melléknév

improvable adjective
[UK: ɪm.ˈpruː.vəbl] [US: ɪm.ˈpruː.və.bəl]

nemesítés főnév

sublimation [sublimations]◼◼◼ noun
[UK: ˌsʌ.blɪ.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌsʌ.blɪ.ˈmeɪʃ.n̩]

ageing noun
[UK: ˈeɪdʒ.ɪŋ] [US: ˈeɪdʒ.ɪŋ]

nemesítő melléknév

ennobling adjective
[UK: ɪ.ˈnəʊb.l̩.ɪŋ] [US: ɪˈno.ʊb.l̩.ɪŋ]

acélnemesítési eljárás főnév

tempering noun
[UK: ˈtem.pər.ɪŋ] [US: ˈtem.pər.ɪŋ]

fajnemesítés főnév

eugenics◼◼◼ noun
[UK: juː.ˈdʒe.nɪks] [US: juː.ˈdʒe.nɪks]

selective breeding◼◻◻ noun
[UK: sɪ.ˈlek.tɪv ˈbriːd.ɪŋ] [US: sə.ˈlek.tɪv ˈbriːd.ɪŋ]

fajnemesítési melléknév

eugenic◼◼◼ adjective
[UK: juː.ˈdʒe.nɪks] [US: juː.ˈdʒe.nɪk]

megnemesít ige

ennoble [ennobled, ennobled, ennobling, ennobles]◼◼◼ verb
[UK: ɪ.ˈnəʊb.l̩] [US: ɪˈno.ʊb.l̩]

megnemesítés főnév

ennoblement noun
[UK: ɪ.ˈnəʊbl.mənt] [US: ɪˈno.ʊbl.mənt]

növénynemesítés főnév

plant breeding◼◼◼ noun
[UK: plɑːnt ɪm.ˈpruːv.mənt] [US: ˈplænt ˌɪm.ˈpruːv.mənt]

növénynemesítő főnév
mezőg

plant-breeder noun
[UK: plɑːnt ˈbriː.də(r)] [US: ˈplænt ˈbriː.dər]

virágnemesítő melléknév

horticulturalist adjective

You can find it in:

węgierskiangielski