słownik węgiersko-angielski »

nő w języku angielskim

węgierskiangielski

woman [women]◼◼◼ irregular noun
[UK: ˈwʊ.mən] [US: ˈwʊ.mən]

female [females]◼◼◻ noun
[UK: ˈfiː.meɪl] [US: ˈfiː.ˌmel]

increase [increases]◼◼◻ noun
[UK: ɪn.ˈkriːs] [US: ˌɪn.ˈkriːs]

jane◼◻◻ noun
[UK: dʒeɪn] [US: ˈdʒeɪn]

petticoat [petticoats]◼◻◻ noun
[UK: ˈpe.tɪk.əʊt] [US: ˈpe.tɪkoʊt]

sprout [sprouts]◼◻◻ noun
[UK: spraʊt] [US: ˈspraʊt]

twist [twists]◼◻◻ noun
[UK: twɪst] [US: ˈtwɪst]

wax [waxes]◼◻◻ noun
[UK: wæks] [US: ˈwæks]

candy [candies]◼◻◻ noun
[UK: ˈkæn.di] [US: ˈkæn.di]

hen [hens]◼◻◻ noun
[UK: hen] [US: ˈhen]

heifer [heifers] noun
[UK: ˈhe.fə(r)] [US: ˈhaɪ.fər]

chook noun

get large noun
[UK: ˈɡet lɑːdʒ] [US: ˈɡet ˈlɑːrdʒ]

get larger noun
[UK: ˈɡet ˈlɑː.dʒə(r)] [US: ˈɡet ˈlɑːr.dʒər]

grow big noun
[UK: ɡrəʊ bɪɡ] [US: ˈɡroʊ ˈbɪɡ]

grow bigger noun
[UK: ɡrəʊ ˈbɪ.ɡə(r)] [US: ˈɡroʊ ˈbɪ.ɡər]

grow large noun
[UK: ɡrəʊ lɑːdʒ] [US: ˈɡroʊ ˈlɑːrdʒ]

grow larger noun
[UK: ɡrəʊ ˈlɑː.dʒə(r)] [US: ˈɡroʊ ˈlɑːr.dʒər]

nookie noun
[UK: nˈʊki] [US: nˈʊki]

parleyvoo noun
[UK: ˌpɑː.lɪ.ˈvuː] [US: ˌpɑːr.lɪ.ˈvuː]

to grow noun
[UK: tuː ɡrəʊ] [US: ˈtuː ˈɡroʊ]

grow [grew, grown, growing, grows]◼◼◻ irregular verb
[UK: ɡrəʊ ɡruː ɡrəʊn] [US: ˈɡroʊ ˈɡruː ˈɡroʊn]

extend [extended, extended, extending, extends]◼◻◻ verb
[UK: ɪk.ˈstend] [US: ɪk.ˈstend]

heighten [heightened, heightened, heightening, heightens]◼◻◻ verb
[UK: ˈhaɪt.n̩] [US: ˈhaɪt.n̩]

augment [augmented, augmented, augmenting, augments]◼◻◻ verb
[UK: ˈɔːɡ.ment] [US: ɒg.ˈment]

greaten verb
[UK: ɡreɪ.tən] [US: ɡreɪ.tən]

pullulate [pullulated, pullulated, pullulating, pullulates] verb
[UK: ˈpʌ.ljʊ.leɪt] [US: ˈpʌ.ljʊ.leɪt]

spring up verb
[UK: sprɪŋ ʌp] [US: ˈsprɪŋ ʌp]

főnév
US

broad [broads]◼◻◻ noun
[UK: brɔːd] [US: ˈbrɒd]

melléknév

girly [girlier, girliest]◼◻◻ adjective
[UK: ɡˈɜːli] [US: ɡˈɜːli]

, aki nehezen szerez férfit magának főnév

hoochie-coochie noun

, akinek múltja van

woman with a past[UK: ˈwʊ.mən wɪð ə pɑːst] [US: ˈwʊ.mən wɪθ ə ˈpæst]

a foga

cut one's tooth[UK: kʌt wʌnz tuːθ] [US: ˈkət wʌnz ˈtuːθ]

az értéke ige

appreciate [appreciated, appreciated, appreciating, appreciates] verb
[UK: ə.ˈpriːʃ.i.eɪt] [US: ə.ˈpriːʃ.i.eɪt]

féltestvér főnév

halfsister noun
[UK: ˈhɑːfˈsɪstə] [US: ˈhɑːfˈsɪstə]

kegyeit kéri (Ausztrália)

put the hard word on[UK: ˈpʊt ðə hɑːd ˈwɜːd ɒn] [US: ˈpʊt ðə ˈhɑːrd ˈwɝːd ɑːn]

kórosan fokozott nemi vágya (nymphomania) főnév

nymphomania noun
[UK: ˌnɪm.fə.ˈmeɪ.nɪə] [US: ˌnɪm.fə.ˈmeɪ.nɪə]

nélkül érkezik

stagged[UK: stægd ] [US: stægd ]

nélküli melléknév

womanless adjective
[UK: ˈwʊmənləs ] [US: ˈwʊmənləs ]

szoknyája után szaladó főnév

dangler noun

12

You can find it in:

węgierskiangielski