słownik węgiersko-angielski »

mindent megpróbál, hogy … w języku angielskim

węgierskiangielski
mindent megpróbál, hogy

do one's best endeavours to[UK: duː wʌnz best ɪn.ˈde.vəz tuː] [US: ˈduː wʌnz ˈbest ɪn.ˈde.vəz ˈtuː]

make every endeavour to[UK: ˈmeɪk ˈev.ri ɪn.ˈde.və(r) tuː] [US: ˈmeɪk ˈev.ri en.ˈde.vər ˈtuː]

use every endeavour to …[UK: ˈjuːs ˈev.ri ɪn.ˈde.və(r) tuː] [US: ˈjuːs ˈev.ri en.ˈde.vər ˈtuː]

You can find it in:

węgierskiangielski