słownik węgiersko-angielski » mesterséges w języku angielskim

węgierskiangielski
mesterséges léghuzam

forced draught[UK: fɔːst drɑːft] [US: ˈfɔːrst ˈdræft]

mesterséges légy főnév

herl noun
[UK: ˈhɜːl] [US: ˈhɝːl]

mesterséges légycsali

hearth-lining[UK: hɑːθ ˈlaɪn.ɪŋ] [US: ˈhɑːrθ ˈlaɪn.ɪŋ]

mesterséges légáramlás

blast[UK: blɑːst] [US: ˈblæst]

mesterséges megtermékenyítés

in vitro fertilization[UK: ɪn ˈvɪ.trəʊ ˌfɜː.tə.laɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ɪn ˈvɪtro.ʊ ˌfər.tə.lə.ˈzeɪʃ.n̩]

mesterséges nyelv

constructed language◼◼◼[UK: kən.ˈstrʌk.tɪd ˈlæŋ.ɡwɪdʒ] [US: kən.ˈstrək.təd ˈlæŋ.ɡwɪdʒ]

mesterséges nyom

drag[UK: dræɡ] [US: ˈdræɡ]

mesterséges pióca

artificial leech[UK: ˌɑː.tɪ.ˈfɪʃ.l̩ liːtʃ] [US: ˌɑːr.tə.ˈfɪʃ.l̩ ˈliːtʃ]

mesterséges szellőztetés

forced ventilation◼◼◼[UK: fɔːst] [US: ˈfɔːrst]

mesterséges sziklák

rock-work[UK: rɒk ˈwɜːk] [US: ˈrɑːk ˈwɝːk]

mesterséges szárítás

kiln-seasoning[UK: kɪln ˈsiːz.n̩.ɪŋ] [US: ˈkɪln ˈsiːz.n̩.ɪŋ]

mesterséges szövet

man-made fibres[UK: mæn ˈmeɪd ˈfaɪ.bəz] [US: ˈmæn ˈmeɪd ˈfaɪ.bəz]

mesterséges szövettenyésztés főnév

ectogenesis noun
[UK: ˌektəʊdʒˈenɪsˌɪs] [US: ˌektoʊdʒˈenɪsˌɪs]

mesterséges szövettenyésztéssel kapcsolatos

ectogenetic[UK: ˌektəʊdʒnˈetɪk] [US: ˌektoʊdʒnˈeɾɪk]

mesterséges tavacska vízmennyisége

pondage[UK: ˈpɒn.dɪdʒ] [US: ˈpɑːn.dɪdʒ]

mesterséges termékenyítés

artificial insemination◼◼◼[UK: ˌɑː.tɪ.ˈfɪʃ.l̩ ɪn.ˌse.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌɑːr.tə.ˈfɪʃ.l̩ ˌɪn.ˌse.mə.ˈneɪʃ.n̩]

mesterséges táplálás

artificial feeding[UK: ˌɑː.tɪ.ˈfɪʃ.l̩ ˈfiːd.ɪŋ] [US: ˌɑːr.tə.ˈfɪʃ.l̩ ˈfiːd.ɪŋ]

artificial nutrition[UK: ˌɑː.tɪ.ˈfɪʃ.l̩ njuː.ˈtrɪʃ.n̩] [US: ˌɑːr.tə.ˈfɪʃ.l̩ nuː.ˈtrɪʃ.n̩]

gavage[UK: ɡˈavɪdʒ] [US: ɡˈævɪdʒ]

hand-feeding[UK: hænd ˈfiːd.ɪŋ] [US: ˈhænd ˈfiːd.ɪŋ]

mesterséges táplálék

artificial nourishment[UK: ˌɑː.tɪ.ˈfɪʃ.l̩ ˈnʌ.rɪ.ʃmənt] [US: ˌɑːr.tə.ˈfɪʃ.l̩ ˈnɜː.rɪ.ʃmənt]

mesterséges főnév

pond noun
[UK: pɒnd] [US: ˈpɑːnd]

mesterséges töltés (folyamszabályzó)

training-wall[UK: ˈtreɪn.ɪŋ wɔːl] [US: ˈtreɪn.ɪŋ ˈwɒl]

mesterséges vérbocsátó készülék főnév

bdellometer noun
[UK: bˈiːdelˈɒmɪtə] [US: bˈiːdelˈɑːmɪɾɚ]

mesterséges zenei hangok főnév

sonics noun
[UK: ˈsɑː.nɪks] [US: ˈsɑː.nɪks]

mesterséges áruhiányt teremtő felvásárlás (árué, részvényé) főnév

cornering noun
[UK: ˈkɔː.nər.ɪŋ] [US: ˈkɔːr.nər.ɪŋ]

mesterséges összehasonlító skála

step-scale[UK: step skeɪl] [US: ˈstep ˈskeɪl]

mesterséges üzemanyag

synthetic fuel[UK: sɪn.ˈθe.tɪk ˈfjuːəl] [US: ˌsɪn.ˈθe.tɪk ˈfjuːəl]

mesterséges űrbolygó főnév

orbiter noun
[UK: ˈɔː.bɪ.tə(r)] [US: ˈɔːr.bə.tər]

mesterségesen határozószó

artificially◼◼◼ adverb
[UK: ˌɑː.tɪ.ˈfɪʃ.l̩i] [US: ˌɑːr.tə.ˈfɪʃ.l̩i]

mesterségesen előidézett lázzal való gyógyítás (pyrotherapia)

fever therapy[UK: ˈfiː.və(r) ˈθe.rə.pi] [US: ˈfiː.vər ˈθe.rə.pi]

mesterségesen előállított rubin

boule[UK: ˈbuːl] [US: ˈbuːl]

mesterségesen radioaktívvá tett melléknév

tagged adjective
[UK: tæɡd] [US: ˈtæɡd]

mesterségesen siettetett melléknév

forced adjective
[UK: fɔːst] [US: ˈfɔːrst]

mesterségesen táplál

bottle-feed verb
[UK: ˈbɒt.l̩ fiːd] [US: ˈbɑːt.l̩ ˈfiːd]

bring up by hand[UK: brɪŋ ʌp baɪ hænd] [US: ˈbrɪŋ ʌp baɪ ˈhænd]

force-feed verb
[UK: fɔːs fiːd] [US: ˈfɔːrs ˈfiːd]

mesterségesen táplált melléknév

bottle-fed adjective
[UK: ˈbɒt.l̩ fed] [US: ˈbɑːt.l̩ ˈfed]

mesterségesen táplált gyermek

hand-fed child[UK: hænd fɛd ʧaɪld ] [US: hænd fɛd ʧaɪld ]

mesterségesen táplálás (csecsemőé)

bottle-feeding[UK: ˈbɒt.l̩ ˈfiːd.ɪŋ] [US: ˈbɑːt.l̩ ˈfiːd.ɪŋ]

123

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies