słownik węgiersko-angielski »

mérv w języku angielskim

węgierskiangielski
mérv főnév

rate [rates]◼◼◼ noun
[UK: reɪt] [US: ˈreɪt]

mérvadó melléknév

relevant◼◼◼ adjective
[UK: ˈre.lə.vənt] [US: ˈre.lə.vənt]

standard◼◼◼ adjective
[UK: ˈstæn.dəd] [US: ˈstæn.dərd]

authoritative◼◼◻ adjective
[UK: ɔː.ˈθɒ.rɪ.tə.tɪv] [US: ə.ˈθɔː.rə.ˌte.tɪv]

mérvadó eltérés főnév

standard deviation [standard deviations] noun
[UK: ˈstæn.dəd ˌdiː.vɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˈstæn.dərd ˌdi.vi.ˈeɪʃ.n̩]

mérvadó rezgésmód főnév

mode [modes] noun
[UK: məʊd] [US: moʊd]

fő ismérv főnév

hallmark [hallmarks]◼◼◼ noun
[UK: ˈhɔːl.mɑːk] [US: ˈhɑːl.ˌmɑːrk]

ismérv főnév

criterion [criteria]◼◼◼ irregular noun
[UK: kraɪ.ˈtɪə.rɪən kraɪ.ˈtɪə.rɪə] [US: kraɪ.ˈtɪ.riən kraɪ.ˈtɪ.riə]

test [tests]◼◼◻ noun
[UK: ˈtest] [US: ˈtest]

kimérve árusít (vmit) ige

sell something by measure verb
[UK: sel ˈsʌm.θɪŋ baɪ ˈme.ʒə(r)] [US: ˈsel ˈsʌm.θɪŋ baɪ ˈme.ʒər]

nagymérvű melléknév

high [higher, highest]◼◼◼ adjective
[UK: haɪ] [US: ˈhaɪ]

large-scale adjective
[UK: lɑːdʒ skeɪl] [US: ˈlɑːrdʒ ˈskeɪl]

nem mérvadó melléknév

unauthoritative adjective
[UK: ˌʌnɔːˈθɒrɪtətɪv ] [US: ʌnəˈθɔrəˌteɪtɪv ]

You can find it in:

węgierskiangielski