słownik węgiersko-angielski » mérsékelt w języku angielskim

węgierskiangielski
mérsékelt melléknév

mitigated◼◼◼ adjective
[UK: ˈmɪ.tɪ.ɡeɪ.tɪd] [US: ˈmɪ.tə.ˌɡe.təd]

moderate◼◼◼ adjective
[UK: ˈmɒ.də.reɪt] [US: ˈmɑː.də.rət]

temperate◼◼◻ adjective
[UK: ˈtem.pə.rət] [US: ˈtem.prət]

mild◼◻◻ adjective
[UK: maɪld] [US: ˈmaɪld]

modest◼◻◻ adjective
[UK: ˈmɒ.dɪst] [US: ˈmɑː.dəst]

low-key adjective
[UK: ləʊ kiː] [US: ˈloʊ ˈkiː]

low-keyed adjective
[UK: ləʊ kiːd] [US: ˈloʊ ˈkiːd]

ordinate adjective
[UK: ˈɔː.dɪ.nət] [US: ˈɔːr.dɪ.nət]

philosophical adjective
[UK: ˌfɪ.lə.ˈsɒ.fɪk.l̩] [US: ˌfɪ.lə.ˈsɑː.fɪk.l̩]

restrained adjective
[UK: rɪ.ˈstreɪnd] [US: ri.ˈstreɪnd]

self-restrained adjective
[UK: self rɪ.ˈstreɪnd] [US: ˈself ri.ˈstreɪnd]

mérsékelt melléknév
tört

moderantist adjective
[UK: mˈɒdərˌantɪst] [US: mˈɑːdɚrˌæntɪst]

mérsékelt (hő) melléknévi igenév

not excessive participle
[UK: nɒt ɪk.ˈse.sɪv] [US: ˈnɑːt ɪk.ˈse.sɪv]

mérsékelt (személy) melléknév

sober (person) adjective
[UK: ˈsəʊ.bə(r)] [US: ˈsoʊ.bə(r)]

mérsékelt (ár) melléknév

reasonable (price)◼◼◼ adjective
[UK: ˈriːz.nəb.l̩] [US: ˈriː.zə.nəb.l̩]

mérsékelt anyagiakkal rendelkező szerény vagyonú emberek GB

people of moderate means[UK: ˈpiːp.l̩ əv ˈmɒ.də.reɪt miːnz] [US: ˈpiːp.l̩ əv ˈmɑː.də.rət ˈmiːnz]

mérsékelt díjak

moderate charges[UK: ˈmɒ.də.reɪt ˈtʃɑː.dʒɪz] [US: ˈmɑː.də.rət ˈtʃɑːr.dʒəz]

mérsékelt díjszabás

reduced rates[UK: rɪ.ˈdjuːst reɪts] [US: rə.ˈduːst ˈreɪts]

mérsékelt fejlettség

moderate development[UK: ˈmɒ.də.reɪt dɪ.ˈve.ləp.mənt] [US: ˈmɑː.də.rət dɪ.ˈve.ləp.mənt]

mérsékelt irányzat főnév

moderate noun
[UK: ˈmɒ.də.reɪt] [US: ˈmɑː.də.rət]

mérsékelt irányzatú politika főnév

moderate noun
[UK: ˈmɒ.də.reɪt] [US: ˈmɑː.də.rət]

mérsékelt irányzatú politikus főnév

moderate noun
[UK: ˈmɒ.də.reɪt] [US: ˈmɑː.də.rət]

mérsékelt tempóban

moderato[UK: mˌɒdərˈɑːtəʊ] [US: mˌɑːdɚrˈɑːɾoʊ]

mérsékelt ár

moderate price[UK: ˈmɒ.də.reɪt praɪs] [US: ˈmɑː.də.rət ˈpraɪs]

reasonable price[UK: ˈriːz.nəb.l̩ praɪs] [US: ˈriː.zə.nəb.l̩ ˈpraɪs]

mérsékelt áru

moderate-priced[UK: ˈmɒ.də.reɪt praɪst] [US: ˈmɑː.də.rət ˈpraɪst]

mérsékelt égöv főnév

Temperate Zone noun
[UK: ˈtem.pə.rət zəʊn] [US: ˈtem.prət ˈzoʊn]

mérsékelt örömmel

over-pleased[UK: ˈəʊv.ə(r) pliːzd] [US: ˈoʊv.r̩ ˈpliːzd]

mérsékelten határozószó

moderately◼◼◼ adverb
[UK: ˈmɒ.də.rət.li] [US: ˈmɑː.də.rət.li]

moderato adverb
[UK: mˌɒdərˈɑːtəʊ] [US: mˌɑːdɚrˈɑːɾoʊ]

temperately adverb
[UK: ˈtem.pə.rət.li] [US: ˈtem.pə.rət.li]

mérsékelten baloldali

pink[UK: pɪŋk] [US: ˈpɪŋk]

mérsékelten száraz jellegű melléknév

semi-arid adjective
[UK: ˈse.mi ˈæ.rɪd] [US: ˈse.mi ˈæ.rəd]

mérsékeltség főnév

exiguity noun
[UK: ˌek.sɪ.ˈɡjuːɪ.tɪ] [US: ˌek.sə.ˈɡjuːɪ.tiː]

exiguousness noun
[UK: eɡzˈɪɡjuːəsnəs] [US: eɡzˈɪɡjuːəsnəs]

moderateness noun
[UK: ˈmɒdərɪtnəs ] [US: ˈmɑdərətnəs ]

moderatism noun
[UK: ˈmɒdərɪtɪz(ə)m ] [US: ˈmɑdərətɪz(ə)m ]

modicity noun
[UK: mədˈɪsɪti] [US: mədˈɪsɪɾi]

déli mérsékelt égöv főnév

South Temperate Zone noun
[UK: saʊθ ˈtem.pə.rət zəʊn] [US: ˈsaʊθ ˈtem.prət ˈzoʊn]

déli sarkvidék és a mérsékelt égöv közötti melléknév

subantarctic adjective
[UK: sˌʌbantˈɑːktɪk] [US: sˌʌbəntˈɑːrktɪk]

12

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies