słownik węgiersko-angielski »

letelepedik w języku angielskim

węgierskiangielski
letelepedik ige

settle [settled, settled, settling, settles]◼◼◼ verb
[UK: ˈset.l̩] [US: ˈset.l̩]

settle down◼◻◻ verb
[UK: ˈset.l̩ daʊn] [US: ˈset.l̩ ˈdaʊn]

nest [nested, nested, nesting, nests] verb
[UK: nest] [US: ˈnest]

drive stakes verb
[UK: draɪv steɪks] [US: ˈdraɪv ˈsteɪks]

sit down verb
[UK: sɪt daʊn] [US: ˈsɪt ˈdaʊn]

take its perch verb
[UK: teɪk ɪts pɜːtʃ] [US: ˈteɪk ˈɪts ˈpɝːtʃ]

újra letelepedik ige

resettle [resettled, resettled, resettling, resettles] verb
[UK: ˌriː.ˈset.l̩] [US: ri.ˈset.l̩]

You can find it in:

węgierskiangielski