słownik węgiersko-angielski »

kiszab w języku angielskim

węgierskiangielski
kiszab ige

cut [cut, cut, cutting, cuts]◼◼◼ irregular verb
[UK: kʌt kʌt kʌt] [US: ˈkət ˈkət ˈkət]

mete out◼◻◻ verb
[UK: miːt ˈaʊt] [US: ˈmiːt ˈaʊt]

cut out◼◻◻ verb
[UK: kʌt ˈaʊt] [US: ˈkət ˈaʊt]

levy [levied, levied, levying, levies]◼◻◻ verb
[UK: ˈle.vi] [US: ˈle.vi]

tailor [tailored, tailored, tailoring, tailors]◼◻◻ verb
[UK: ˈteɪ.lə(r)] [US: ˈteɪ.lər]

tax [taxed, taxed, taxing, taxes]◼◻◻ verb
[UK: tæks] [US: ˈtæks]

lay on verb
[UK: leɪ ɒn] [US: ˈleɪ ɑːn]

shapen verb
[UK: ˈʃeɪ.pən] [US: ˈʃeɪ.pən]

kiszabadít ige

free [freed, freed, freeing, frees]◼◼◼ verb
[UK: friː] [US: ˈfriː]

rescue [rescued, rescued, rescuing, rescues]◼◼◼ verb
[UK: ˈre.skjuː] [US: ˈre.skjuː]

liberate [liberated, liberated, liberating, liberates]◼◼◻ verb
[UK: ˈlɪ.bə.reɪt] [US: ˈlɪ.bə.ˌret]

extricate [extricated, extricated, extricating, extricates]◼◻◻ verb
[UK: ˈek.strɪk.eɪt] [US: ˈek.strəˌket]

recover [recovered, recovered, recovering, recovers]◼◻◻ verb
[UK: rɪˈk.ʌ.və(r)] [US: rɪˈk.ʌ.vər]

unlock [unlocked, unlocked, unlocking, unlocks]◼◻◻ verb
[UK: ʌn.ˈlɒk] [US: ʌn.ˈlɑːk]

dislodge [dislodged, dislodged, dislodging, dislodges]◼◻◻ verb
[UK: dɪs.ˈlɒdʒ] [US: ˌdɪs.ˈlɑːdʒ]

untangle [untangled, untangled, untangling, untangles]◼◻◻ verb
[UK: ˌʌn.ˈtæŋ.ɡl̩] [US: ən.ˈtæŋ.ɡl̩]

set free◼◻◻ verb
[UK: set friː] [US: ˈset ˈfriː]

disengage [disengaged, disengaged, disengaging, disengages] verb
[UK: ˌdɪ.sɪn.ˈɡeɪdʒ] [US: ˌdɪ.sən.ˈɡeɪdʒ]

unbind [unbound, unbound, unbinding, unbinds] irregular verb
[UK: ˌʌn.ˈbaɪnd ˌʌn.ˈbaʊnd ˌʌn.ˈbaʊnd] [US: ˌʌn.ˈbaɪnd ən.ˈbaʊnd ən.ˈbaʊnd]

disentangle [disentangled, disentangled, disentangling, disentangles] verb
[UK: ˌdɪ.sɪn.ˈtæŋ.ɡl̩] [US: ˌdɪ.sən.ˈtæŋ.ɡl̩]

redeem [redeemed, redeemed, redeeming, redeems] verb
[UK: rɪ.ˈdiːm] [US: rə.ˈdiːm]

set at liberty verb
[UK: set ət ˈlɪb.ət.i] [US: ˈset ət ˈlɪb.ər̩t.i]

disencumber [disencumbered, disencumbered, disencumbering, disencumbers] verb
[UK: ˌdɪ.sɪnˈk.ʌm.bə(r)] [US: ˌdɪ.sɪnˈk.ʌm.bər]

disenslave verb
[UK: dˌɪsenslˈeɪv] [US: dˌɪsenslˈeɪv]

make free verb
[UK: ˈmeɪk friː] [US: ˈmeɪk ˈfriː]

uncage [uncaged, uncaged, uncaging, uncages] verb
[UK: ˈʌnˈk.eɪdʒ] [US: ənˈk.eɪdʒ]

unfetter [unfettered, unfettered, unfettering, unfetters] verb
[UK: ˈʌn.ˈfe.tə] [US: ən.ˈfe.tər]

kiszabadít (karmok közül) ige

unclutch verb
[UK: ˌʌnˈklʌʧ ] [US: ʌnˈklʌʧ ]

kiszabadít (vkt) ige

uncloister verb
[UK: ˌʌnˈklɔɪstə ] [US: ʌnˈklɔɪstər ]

kiszabadít (zátonyról hajót) ige

refloat [refloated, refloated, refloating, refloats] verb
[UK: ˌriː.ˈfləʊt] [US: ˌriːˈfloʊt]

kiszabadít vkt (szolgaságból) ige

disenthral verb
[UK: ˈdɪ.sɪn.ˈθrɔːl] [US: dɪ.sen.ˈθrɔːl]

kiszabadítás főnév

rescue [rescues]◼◼◼ noun
[UK: ˈre.skjuː] [US: ˈre.skjuː]

release [releases]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈliːs] [US: ri.ˈliːs]

extrication◼◻◻ noun
[UK: ˌek.strɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌek.strɪˈk.eɪʃ.n̩]

disembarrassment noun
[UK: ˌdɪ.sɪm.ˈbæ.rə.smənt] [US: ˌdɪ.sɪm.ˈbæ.rə.smənt]

disengagement [disengagements] noun
[UK: ˌdɪ.sɪn.ˈɡeɪdʒ.mənt] [US: ˌdɪ.sən.ˈɡeɪdʒ.mənt]

disentanglement [disentanglements] noun
[UK: ˌdɪ.sɪn.ˈtæŋɡl.mənt] [US: ˌdɪ.sɪn.ˈtæŋɡl.mənt]

heaving off noun
[UK: ˈhiːv.ɪŋ ɒf] [US: ˈhiːv.ɪŋ ˈɒf]

redemption noun
[UK: rɪ.ˈdemp.ʃn̩] [US: rə.ˈdemp.ʃn̩]

kiszabadítás (gázé) főnév

disengaging noun

12

You can find it in:

węgierskiangielski