słownik węgiersko-angielski » játszás w języku angielskim

węgierskiangielski
játszás főnév

playing◼◼◼ noun
[UK: ˈpleɪ.ɪŋ] [US: ˈpleɪ.ɪŋ]

play◼◼◻ noun
[UK: ˈpleɪ] [US: ˈpleɪ]

libration noun
[UK: laɪ.ˈbreɪ.ʃən] [US: laɪ.ˈbreɪ.ʃən]

a körülmények összejátszásából adódó helyzet főnév

conjuncture noun
[UK: kən.ˈdʒʌŋk.tʃə(r)] [US: kən.ˈdʒʌŋk.tʃər]

amatőr színjátszás

amateur theatricals[UK: ˈæ.mə.tə(r) θɪ.ˈæ.trɪk.l̩z] [US: ˈæ.mə.ˌtər θɪ.ˈæ.trɪk.l̩z]

bíborban játszás főnév

purplishness noun
[UK: ˈpɜːplɪʃnəs ] [US: ˈpɜrplɪʃnəs ]

bűntettnek a helyszínen való eljátszása

reconstruction of a crime[UK: ˌriːk.ən.ˈstrʌk.ʃn̩ əv ə kraɪm] [US: ˌrik.ən.ˈstrək.ʃn̩ əv ə ˈkraɪm]

eljátszás főnév

acting noun
[UK: ˈækt.ɪŋ] [US: ˈækt.ɪŋ]

performance noun
[UK: pə.ˈfɔː.məns] [US: pər.ˈfɔːr.məns]

eljátszás (jogé) (átv) főnév

forfeiting noun
[UK: ˈfɔː.fɪt.ɪŋ] [US: ˈfɔːr.fət.ɪŋ]

forfeiture noun
[UK: ˈfɔː.fɪ.tʃə(r)] [US: ˈfɔːr.fə.tʃər]

eljátszás (átv) főnév

forfeit noun
[UK: ˈfɔː.fɪt] [US: ˈfɔːr.fət]

ellenféllel való összejátszás főnév

prevarication noun
[UK: prɪ.ˌvæ.rɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: prɪ.ˌvæ.rɪˈk.eɪʃ.n̩]

film játszási engedélyének megadása

release of a film[UK: rɪ.ˈliːs əv ə fɪlm] [US: ri.ˈliːs əv ə ˈfɪlm]

gyors lejátszás

fast motion[UK: fɑːst ˈməʊʃ.n̩] [US: ˈfæst ˈmoʊʃ.n̩]

quick motion[UK: kwɪk ˈməʊʃ.n̩] [US: ˈkwɪk ˈmoʊʃ.n̩]

time lapse[UK: ˈtaɪm læps] [US: ˈtaɪm ˈlæps]

hanglemez lejátszása

acoustic reproduction[UK: əˈk.uː.stɪk ˌriː.prə.ˈdʌk.ʃn̩] [US: əˈk.uː.stɪk ˌri.prə.ˈdək.ʃn̩]

indító kijátszás

opening lead[UK: ˈəʊ.pən.ɪŋ liːd] [US: ˈoʊ.pən.ɪŋ ˈled]

kijátszás főnév

evasion◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈveɪʒ.n̩] [US: ɪ.ˈveɪʒ.n̩]

deal◼◻◻ noun
[UK: diːl] [US: ˈdiːl]

delusion noun
[UK: dɪ.ˈluːʒ.n̩] [US: də.ˈluːʒ.n̩]

elusion noun
[UK: ɪ.ˈluː.ʒən] [US: ɪ.ˈluː.ʒən]

kijátszás, megkerülés (rendelkezésé, szabályé) főnév

circumvention noun
[UK: ˌsɜːk.əm.ˈven.ʃn̩] [US: ˌsərk.əm.ˈven.tʃn̩]

kijátszás (rendelkezésé, szabályé) főnév

circumvention◼◻◻ noun
[UK: ˌsɜːk.əm.ˈven.ʃn̩] [US: ˌsərk.əm.ˈven.tʃn̩]

kimelegedtem a napon való játszástól

I got warm playing in the sun[UK: ˈaɪ ˈɡɒt wɔːm ˈpleɪ.ɪŋ ɪn ðə sʌn] [US: ˈaɪ ˈɡɑːt ˈwɔːrm ˈpleɪ.ɪŋ ɪn ðə ˈsən]

lejátszás főnév

replay noun
[UK: ˌriː.ˈpleɪ] [US: ri.ˈpleɪ]

lejátszás kapcsoló

play-back switch[UK: ˈpleɪ ˈbæk swɪtʃ] [US: ˈpleɪ ˈbæk ˈswɪtʃ]

lejátszási lista

playlist[UK: plˈeɪlɪst] [US: plˈeɪlɪst]

magánszínjátszás főnév

private theatricals noun
[UK: ˈpraɪ.vɪt θɪ.ˈæ.trɪk.l̩z] [US: ˈpraɪ.vət θɪ.ˈæ.trɪk.l̩z]

megjátszás főnév

business noun
[UK: ˈbɪz.nəs] [US: ˈbɪz.nəs]

simulation noun
[UK: ˌsɪ.mjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌsɪ.mjə.ˈleɪʃ.n̩]

műkedvelő színjátszás

amateur theatricals[UK: ˈæ.mə.tə(r) θɪ.ˈæ.trɪk.l̩z] [US: ˈæ.mə.ˌtər θɪ.ˈæ.trɪk.l̩z]

rádióban lejátszás

airplay

játszás főnév

play-off◼◼◼ noun
[UK: ˈpleɪ ɒf] [US: ˈpleɪ ˈɒf]

régi filmek újra játszása

reissue[UK: ˌriː.ˈɪ.ʃuː] [US: ri.ˈɪ.ʃuː]

sok színben játszás melléknév

chatoyant adjective
[UK: ʃə.ˈtɔɪənt] [US: ʃə.ˈtɔɪənt]

szerepjátszás főnév

pretense◼◼◼ noun
[UK: pri.ˈtens] [US: pri.ˈtens]

pretence noun
[UK: prɪ.ˈtens] [US: prɪ.ˈtens]

szivárványszínekben játszás főnév

irisation noun
[UK: ˌɪraɪzˈeɪʃən] [US: ˌɪrəzˈeɪʃən]

12

You can find it in:

węgierskiangielski