słownik węgiersko-angielski » indíték w języku angielskim

węgierskiangielski
indíték

motive◼◼◼ noun
[UK: ˈməʊ.tɪv] [US: ˈmoʊ.tɪv]

motivation◼◼◻ noun
[UK: ˌməʊ.tɪ.ˈveɪʃ.n̩] [US: ˌmoʊ.tɪ.ˈveɪʃ.n̩]

reason◼◼◻ noun
[UK: ˈriː.zən] [US: ˈriː.zən]

cause◼◻◻ noun
[UK: kɔːz] [US: ˈkəz]

grounds◼◻◻ noun
[UK: ɡraʊndz] [US: ˈɡraʊndz]

impulse◼◻◻ noun
[UK: ˈɪm.pʌls] [US: ˈɪm.pʌls]

motion◼◻◻ noun
[UK: ˈməʊʃ.n̩] [US: ˈmoʊʃ.n̩]

ground noun
[UK: ɡraʊnd] [US: ˈɡraʊnd]

incitement noun
[UK: ɪn.ˈsaɪt.mənt] [US: ˌɪn.ˈsaɪt.mənt]

inducement noun
[UK: ɪn.ˈdjuː.smənt] [US: ˌɪn.ˈduː.smənt]

moment noun
[UK: ˈməʊ.mənt] [US: ˈmoʊ.mənt]

persuasive adjective
[UK: pə.ˈsweɪ.sɪv] [US: pər.ˈsweɪ.sɪv]

score noun
[UK: skɔː(r)] [US: ˈskɔːr]

stimulus noun
[UK: ˈstɪ.mjʊ.ləs] [US: ˈstɪ.mjə.ləs]

suasive noun
[UK: swˈeɪsɪv] [US: swˈeɪsɪv]

a tett indítékai

springs of action[UK: sprɪŋz əv ˈæk.ʃn̩] [US: ˈsprɪŋz əv ˈæk.ʃn̩]

indíték főnév

mainspring noun
[UK: ˈmeɪn.sprɪŋ] [US: ˈmeɪn.sprɪŋ]

irracionális indíték főnév

irrational motive noun
[UK: ɪ.ˈræʃ.n̩əl ˈməʊ.tɪv] [US: ɪ.ˈræʃ.n̩əl ˈmoʊ.tɪv]

rejtett indíték

plait[UK: plæt] [US: ˈpleɪt]

saját indítékából csinált

self-prompted[UK: self ˈprɒmp.tɪd] [US: ˈself ˈprɑːmp.təd]

szellemi indíték

motion[UK: ˈməʊʃ.n̩] [US: ˈmoʊʃ.n̩]

movement noun
[UK: ˈmuːv.mənt] [US: ˈmuːv.mənt]

tett indítékai

springs of action[UK: sprɪŋz əv ˈæk.ʃn̩] [US: ˈsprɪŋz əv ˈæk.ʃn̩]

vm indítékául

in reason of something[UK: ɪn ˈriː.zən əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɪn ˈriː.zən əv ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies