słownik węgiersko-angielski »

harsogó w języku angielskim

węgierskiangielski
harsogó

blaring adjective
[UK: ˈbleər.ɪŋ] [US: ˈbler.ɪŋ]

brassie noun
[UK: brˈasi] [US: brˈæsi]

clangorous adjective
[UK: ˈklæŋ.ə.rəs] [US: ˈklæŋ.ə.rəs]

clashing adjective
[UK: ˈklæʃ.ɪŋ] [US: ˈklæʃ.ɪŋ]

resounding adjective
[UK: rɪ.ˈzaʊnd.ɪŋ] [US: ri.ˈsaʊnd.ɪŋ]

ringing adjective
[UK: ˈrɪŋɪŋ] [US: ˈrɪŋɪŋ]

strident adjective
[UK: ˈstraɪdnt] [US: ˈstraɪ.dənt]

voiceful adjective
[UK: ˈvɔɪs.fəl] [US: ˈvɔɪs.fəl]

harsogó (hang) melléknév

stentorian◼◼◼ adjective
[UK: sten.ˈtɔː.rɪən] [US: sten.ˈtɔː.rɪən]

harsogó hang

clarion[UK: ˈklæ.rɪən] [US: ˈkle.riən]

stentorian tone[UK: sten.ˈtɔː.rɪən təʊn] [US: sten.ˈtɔː.rɪən ˈtoʊn]

thundering adjective
[UK: ˈθʌn.dər.ɪŋ] [US: ˈθʌn.dər.ɪŋ]

harsogó nevetés

a howl of laughter[UK: ə haʊl əv ˈlɑːf.tə(r)] [US: ə ˈhaʊl əv ˈlæf.tər]

roar of laughter[UK: rɔː(r) əv ˈlɑːf.tə(r)] [US: ˈrɔːr əv ˈlæf.tər]

roars of laughter[UK: rɔːz əv ˈlɑːf.tə(r)] [US: ˈrɔːrz əv ˈlæf.tər]

harsogó nevetésben tör ki

burst into laughter[UK: bɜːst ˈɪn.tə ˈlɑːf.tə(r)] [US: ˈbɝːst ˌɪn.ˈtuː ˈlæf.tər]

harsogó zaj melléknév

thundering adjective
[UK: ˈθʌn.dər.ɪŋ] [US: ˈθʌn.dər.ɪŋ]

harsogóan megnevetteti a társaságot

set the company in a roar[UK: set ðə ˈkʌm.pə.ni ɪn ə rɔː(r)] [US: ˈset ðə ˈkʌm.pə.ni ɪn ə ˈrɔːr]

harsogóan nevető hallgatóság

roaring audience[UK: ˈrɔːr.ɪŋ ˈɔː.diəns] [US: ˈrɔːr.ɪŋ ˈɑː.diəns]

roaring house[UK: ˈrɔːr.ɪŋ ˈhaʊs] [US: ˈrɔːr.ɪŋ ˈhaʊs]

You can find it in:

węgierskiangielski