słownik węgiersko-angielski »

gyermekektől való iszony (paedophobia, pediaphobia) w języku angielskim

węgierskiangielski
gyermekektől való iszony (paedophobia, pediaphobia)

fear of childhood[UK: fɪə(r) əv ˈtʃaɪld.hʊd] [US: ˈfɪr əv ˈtʃaɪld.ˌhʊd]

fear of children[UK: fɪə(r) əv ˈtʃɪl.drən] [US: ˈfɪr əv ˈtʃɪl.drən]

fear of infants[UK: fɪə(r) əv ˈɪn.fənts] [US: ˈfɪr əv ˈɪn.fənts]

You can find it in:

węgierskiangielski