słownik węgiersko-angielski »

felhatalmazott w języku angielskim

węgierskiangielski
felhatalmazott melléknév
US

authorized◼◼◼ adjective
[UK: ˈɔː.θə.raɪzd] [US: ˈɒ.θə.ˌraɪzd]

felhatalmazott

empowered◼◼◻ noun adjective

accredited◼◼◻ adjective
[UK: ə.ˈkre.dɪ.tɪd] [US: ə.ˈkre.də.təd]

felhatalmazott melléknév
GB

authorised◼◼◻ adjective

felhatalmazott

assign [assigned, assigned, assigning, assigns]◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈsaɪn] [US: ə.ˈsaɪn]

assignee [assignees] noun
[UK: ˌæ.saɪ.ˈniː] [US: ˌæ.saɪ.ˈniː]

enabled adjective
[UK: ɪ.ˈneɪb.l̩d] [US: e.ˈneɪb.l̩d]

undelegated adjective
[UK: ˌʌnˈdɛlɪgeɪtɪd ] [US: ʌnˈdɛləˌgeɪtəd ]

You can find it in:

węgierskiangielski